mc-logo-535

MC-RIM Protect

Sünteetiliselt modifitseeritud peenmört betoonpindade kaitseks reoveepuhastites

Omadused

 • kahekomponentne polümeerne mört
  – kuivpulber MC-RIM
  – vedelkomponent MC-Additiv RBI (polümeer)
 • vastupidav tugevalt kahjulikule veele (testitud vastavalt DIN 4030 nõuetele)
 • hea vastupidavus biogeense väävelhappe korrosioonile
 • kõrge kulumiskindlus
 • veeauru läbilaskev
 • veekindel
 • hea nakkuvus mineraalse aluspinnaga
 • võib paigaldada nii masinatega kui käsitsi
 • keskkonnasõbralik
 • vastupidavus veesurvele on vastavuses DIN 1048 nõuetele

Kasutuskohad

 • betooni, raudbetooni ja eelpingestatud betoonelementide pinnakaitseks reoveepuhastites, kus pH 14 – pH 3,0
 • pinnakaitseks utiliseerimisplatsidel

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema puhas ja vaba lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Minimaalne nakkuvus aluspinnaga peab vastama tehnilistele tingimustele.

Aluspind peab olema katmiseks täiesti sobiv. Augud ja õõnsused peavad olema enne katmist täidetud.

Kõik praod ja tugevalt kahjustatud kohad vanas reoveepuhastis tuleb parandada, kasutades “Zentrifix” või “Nafufill” tooteid.

Eelniisutamine ja nakkekiht Enne paigaldamist peab aluspind olema põhjalikult niisutatud. Eriti vett imavaid pindu tuleb niisutada mitu korda. Niiskele aluspinnale võõbata nakkekihiks Zentrifix KMH. MC-RIM segu kanda värskele nakkekihile. Mehhanismidega paigaldamisel pole nakkekiht vajalik.

Segamine
Betoonpinna kaitsesüsteem koosneb MC-RIM pulbrist, vedelkomponendist MC-Additiv RBI ja veest. Polümeerne komponent MC-Additiv lisatakse veele, siis lisatakse kuivpulber ja segatakse kuni homogeense ja tükkideta segu saamiseni.
Sobiv segukonsistents nii mehhanismidega kui käsitsi paigaldamiseks saadakse vajaliku hulga vee lisamisega.
Segamiseks kasutada aeglaste pööretega laba-segisteid (käsitsi segamine pole lubatud) Segada vähemalt 5 minutit.

Segamisvahekord
100 mahuühikut MC-RIM, 5 mahuühikut MC-Additiv RBI ja umbes 9–10 mahuühikut vett.
25 kg koti MC-RIM kohta ligikaudu 1 liiter MC-Additiv RBI ja 2,25–2,5 liitrit vett. Lisatav veekogus võib veidi erineda.

Paigaldamine
MC-RIM saab peale kanda kelluga või märgpihustiga.  Soovitame kasutada tiguajamiga pihustus-masinaid, mille materjalivoogu saab reguleerida.

Pinna töötlemine
Ühtlase pinna saamiseks siluda sobivate tööriistadega. Pihustatud kate võib jääda konarlik.

Järelhooldus
MC-RIM tuleb pärast paigaldamist järelhooldada 5 päeva, kasutades tekstiili või plastiga katmist. Ülal asuvatel pindadel kasutada järelhooldusainet (Emcoril B) või hoida neid pindu pidevalt niiskena.

Paigaldamistingimused
Segu kasutusaeg sõltub ilmastikutingimustest – vaata tabelist. Kõvendeid mitte kasutada. Vältida töötamist otsese päikesekiirguse käes. Minimaalne paigaldustemperatuur MC-RIM jaoks on +5 °C (nii õhk kui betoonpind). Jälgida, et esimestel tundidel pärast segu paigaldamist õhutemperatuur ei langeks alla +5 °C. Temperatuuril alla +5 °C lõpetada segu paigaldamine.

Rohkem infot toote märklehelt.

 

Share