LB F-tapeflex

LB F-tapeflex on külmalt paigaldatav isekleepuv tihendusteip õhu-, tuule- ja veekindlate ühenduste loomiseks LB materjalide süsteemiks. Tänu oma sünteetilisele fl iis-lamineeringule on võimalik kergesti üle krohvida ja tagab nakkuva aluspinna.

Paigaldamiseks nii vertikaalsetele kui horisontaalsetele pindadele; sobib silikaat- ja tavatellistele, kipsile ja kõikidele muudele mineraalsetele aluspindadele. Võimalik paigaldada ka metalli-, plasti- ja soojustusmaterjalidele.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Isekleepuv, elastne ja pragusid sildav
 • UV-kindel
 • Baseerub butüülkummil
 • Difusiooni mitteläbilaskev
 • Põranda ja seinte vaheliste ühenduste teostamiseks
 • Võimaldab ülekrohvimist
 • Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Paksus 1,5 mm
 • Laius 100 mm
 • Kaal 1,2 kg/m2
 • Veeauru läbilaskvus Sd-väärtus 1200 m
 • Lubatud temperatuur* +5…+30 °C

* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
25 jm/rull


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

 • Töödeldava aluspinna ettevalmistus peab olema teostatud vastavalt standardile DIN 18533 Osa 3.
 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
 • Konstruktsiooni välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.
 • LB F-tapeflex peab olema kaitstud vee sattumise eest aluspinna ja membraani vahele, kasutades selleks sobivaid vahendeid.
 • Mineraalsed aluspinnad peavad olema eeltöödeldud LB Membranflex primer S bituumekrundiga (ca 0,20 l/m2 – 0,30 l/m2) temperatuurivahemikus +5 °C kuni +30 °C või LB Membranflex primer krundiga temperatuurivahemikus -5°C kuni +30°C (ca 0,20 l/m2 – 0,30 l/m2) vastavalt standardile DIN 18533 Osa 2.
 • Avatud vuugid ja praod laiusega kuni 5 mm eelnevalt tasandada, kasutades LB paksbituumenmastiksit LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K kraap-nakkekihti.
 • Avatud vuugid ja praod läbimõõduga > 5 mm eelnevalt tasandada sobiva parandusmördiga.

Materjali paigaldamine

 • LB F-tapeflex lõigata sobivale pikkusele.
 • Eemaldada teibi servast ca 30 cm kaitsekile ja paigaldada pinnale võimalikult ühtlaselt.
 • Jätkata aeglaselt kaitsekile eemaldamist ja kanda samal ajal nakkekiht järk-järgult pinnale. Paremaks laotamiseks ja materjali surumiseks vastu aluspinda võib kasutada tugevat pintslit või käsna, surudes teipi tsentrist servade poole.
 • Seejärel suruda kummirulliga kogu teibimembraan tugevalt vastu aluspinda.
 • Järgnevalt tagada paigaldamisel min. 10 cm servade ülekate ja üleminekukoht suruda kummist rulliga hoolikalt kinni.
 • Järgnevate teibiosade paigaldamisel jätkata samu eeskirju.

Märkleht LB F-tapeflex (pdf, 0.2 MB)
 

Share