Laeb...

Vanaõue sild

Mudiste-Vändra maantee 15,9 km-l asuva ning Navesti jõge ületava Vanaõue silla remontijaks on AS Teede REV-2. Töö tellijaks oli Lääne Regionaalne Maanteeamet. Vanaõue sild on 51 meetri pikkune ning selle remont maksis 2005. aastal 3,2 miljonit krooni.

Peatöövõtja tellimusel teostasime viaduktil erinevaid hüdroisolatsioonitöid.

Share

Mida tegime

Teostasime betooniremonditööd 1961.a ehitatud silla betoontalastikul ning samuti kalda- ja jõesammaste remont.

Mida kasutasime

Silla betoontalastiku betooni remont teostati torkreetmeetodil – armatuur kaeti korrosioonikaitsega MC Colusal MK ning taastati betoonist kaitsekiht Densocrete PPE TH seguga. Kalda- ja jõesammaste remondi käigus tehti müüritisele torkreetkrohv BETOSAN Densocrete PPE TH lisandiga seguga. Kalda- ja jõesammaste pinnad kaeti veekindla ja mehaaniliselt vastupidava kaitsekattega MC-RIM F. Servaprussid kaeti betoonikaitse IZOLEX Cemizol 2EP-ga.