betosan_logo

MONOCRETE PPE TH

Tiksotroopne mört raudbetoonkonstruktsioonide taastamiseks ja remondiks.

Toote omadused
Ühe-komponentne, mahus mitte kahanev, kuivmördisegu koosneb PP kiududest, redispergeeruvatest polümeeridest ja teistest kvaliteeti tõstvatest lisanditest. Vastab EN 1504-3 standardi R3 kvaliteediklassi nõuetele.

  • Välja töötatud kahjustunud betooni taastamiseks (vastavalt EN1504-3 standardi printsiibid 3, 4 ja 7 meetodid 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1 ja 7.2);
  • hea töödeldavus, tiksotroopne, kantakse pinnale käsitsi või pihustades;
  • mahus mittekahanev;
  • ideaalne nake betooni ja armatuuriga;
  • külmumiskindel ja vastupidav jääsulatus sooladele;
  • lubatud otseses kontaktis toiduainetega, vastavalt Tervishoiu ministeeriumi seadusele Akt Nr. 258/2000 ja NR 409/2005.

Kasutamine
MONOCRETE PPE TH on ühe-komponentne kuivmördisegu, mis vastab EN 1504-3 standardi R3 kvaliteediklassi nõuetele. Polümeer-tsementmört MONOCRETE PPE TH on välja töötatud betoonist ja raudbetoonist vertikaalpindade ja lagede kahjustuste parandamiseks. Saadaval kolme erineva terasuurusega. Sõltuvalt remonditava pinna koormusest võib MONOCRETE PPE TH kasutada üksi või koos DENSOFIX kattekihiga.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-3 standardi klass R3 nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod Nõuded Tulemused
Survetugevus (MPa) EN 12190 > 25 R3
Kloriidiooni sisaldus (%) EN 1015-7 < 0.05 < 0.01
Nakketugevus (MPa) EN 1542 > 1.5 > 2.0
Karboniseerumiskindlus EN 13295 dk ≤ kontroll betoon vastab nõuetele
Kahanemine-paisumine (MPa) EN 12617-4 Nake pärast katsetust > 1.5 > 1.5
Elastsusmoodul EN 13412 > 1.5 > 1.5

Füüsikalised ja mehaanilised parameetrid

MONOCRETE PPE TH f r c
Värv Mittestandardne hall
Tihedus (kg/m3) 1,540 ± 40
Värske mördi tihedus (kg/m3) 2,200 ± 50
Tera suurus (mm) 0 ÷ 1 0 ÷ 4 0 ÷ 8
Tõmbetugevus (MPa) 7 päeva > 40 > 4.5 > 4.8
28 päeva > 7.0 > 7.5 > 8.5
Survetugevus (MPa) 7 päeva > 20 > 23 > 25
28 päeva > 36 > 40 > 44
Dünaamiline E-moodul (GPa) < 23 < 26 < 28
Termiline paisumiskoefitsient (K-1) 11.5 ± 0.4×10-6
Külmakindlus > T150
Vastupidavus jääsulatuskemikaalidele D1 > 75

Sertifikaadid
Vastab EN 1504-3 standardi, TP RSD Sec. 31 ja TP SSBK III nõuetele. Vastavuses EN 1504-3 standardi protokollile Nr. 1301-CPD- 0295, välja antud TS´US, Bratislava. Vastupidav kemikaalidele vastavalt ČSN 73 1326 protokollile Nr. 32/2000-B, välja antud Prahas. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised
MONOCRETE PPE TH kuivmördi käsitlemisel jälgida üldiseid BETOSAN-i raudbetoonkonstruktsiooni remondi tehnoloogilise protsessi reegleid (TP Nr. 1/06).

Aluspind Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud osad remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Roostes armatuur eelnevalt lahti piigata ning hoolikalt kõikidest korrodeerivatest osakestest puhastada. Enne remonditööde algust pidevalt niisutada aluspinda vähemalt 120 minuti jooksul. Korralikult niisutatud betooni pind on mati tooniga, mitte aga läikiva veekihiga kaetud. Segu paremaks ühendamiseks aluspinnaga võib kasutada DENSOCRETE 111 nakkekihti.

Mördi ettevalmistamine Mördi ettevalmistamiseks lisada segule vett ja segada. Segamiseks kasutada aeglastel pööretel mikserit. Soovitav segamisvahekord on näidatud järgnevas tabelis:

Mördi mark/tüüp Tera maksimaalne suurus Soovitatav vahekord Pealekantava kihi paksus
Kuiv komponent (kg) Vesi (liitrit) min (mm) max (mm)
MONOCRETE PPE TH f peen 1 mm 25 3,70 ÷ 3,95 5 12
MONOCRETE PPE TH r keskmine 4 mm 25 3,45 ÷ 3,70 10 25
MONOCRETE PPE TH c jäme 8 mm 25 3,40 ÷ 3,65 20 40

Vee kogust võib optimaalse töödeldavuse saavutamiseks muuta. Kui lisatud vee kogus ületab soovituslikku kogust üle 10%, suureneb märgatavalt hilisem pragunemise oht. Samuti võivad halveneda materjali mehaanilised omadused.

Töödeldavus Segu on töödeldav 50-60 minutit, temperatuuril 20°C.

Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

Mört kanda pinnale käsitsi või mehhaaniliselt kuiv- või märgpihustamise meetodil. Käsitsi meetodil on soovitatav seda teha hammasliibiga.
Esimese kihi (nakkekiht) pealekandmisel ei tohi tekkida tühimikke (armatuurvarraste taha, õnarustesse jne). Pärast esimese kihi pealekandmist on soovitatav mört suruda ka pooridesse ja ebaühtlastesse kohtadesse. Selle jaoks sobib hästi lühikeste harjastega pintsel või hammasliip. Korrektne materjali nakkumine aluspinnaga tagab kvaliteetse nakke ka tööde lõppfaasis. Pöörata tähelepanu remonditava ala äärtele, kus servad peavad olema korrektselt tihendatud ilma õhutaskute ja ebaühtlusteta. Remonditöid alustada alati sügavaimast kohast, et viimane kiht oleks kogu pinna ulatuses ühtlane.

Pinna viimistlemine Pärast viimase mördikihi pealekandmist viimistleda pinda kuiva polüuretaan liibiga. Märgviimistlus ei ole lubatud. Kui pinda viimistletakse peeneteralise kattematerjaliga (nt. DENSOFIX), siis piisab puitlatiga silumisest.

Pinna järelhooldamine Töödeldud pindu tuleb vahetult pärast mördi pealekandmist järel hooldada, et vältida otsese päikesekiirguse, tuule ja muu ilmastiku mõju eest, mis tooksid kaasa kihi soovimatu liigkiire kuivamise. Selleks sobivad järelhooldusained DENSOCURE W ja DENSOCURE R.

Materjali kulu
Kuivmördi kulu on 1,7 ÷ 1,8 kg/m2 1 mm kihipaksuse juures. Pihustamisel arvestada 10 ÷ 12 % kaoga.

Rohkem infot toote märklehelt
Monocrete PPE TH (pdf, 0.6 MB)

Share