epasit-logo

Saneerkrohv epasit MineralSanoPro lpf-WTA

Kasutusvaldkond
epasit MineralSanoPro lpf-WTA on mõeldud niiskete ja soolakahjustustega müüritiste krohvimiseks, eriti seina sokliosas ja keldriseintel. Eriti hästi sobib ta vanale müüritisele nii sees kui väljas. epasit MineralSanoPro lpf-WTA on osa MineralSanoPro saneerimis-süsteemist, mis pakub teisigi materjale ja meetodeid.

Omadused
epasit MineralSanoPro lpf-WTA on valge kuiv mördisegu, mil on hea veeauru difusioonivõime ja suur poorsus, samas ka vähendatud kapillaarne imavusvõime. See tähendab, et niiskus aluspinnast läbib krohvi ainult veeauruna. Soolakristallid jäävad pooridesse. Krohvi pind on seega kuiv ja pinnale ei teki soolakirmet.

epasit MineralSanoPro lpf-WTA vastab WTA juhendile 2-9-04/D (WTA – Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege – ehitiste säilitamis- ja muinsuskaitse-alane teaduslik-tehniline töögrupp). epasit MineralSanoPro lpf-WTA on tootja ja Baden-Württembergi Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband (Ehitusmaterjalide Järelvalve ja Sertifitseerimise Liit) pideva kontrolli all. epasit lpf on WTA poolt sertifitseeritud ning omab õigust kanda WTA tähist. epasit lpf ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

Tehnilised andmed: vt. toote andmelehte

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid ja kuivsegu utiliseerida nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia
Vana krohv ja värv tuleb eemaldada täielikult kuni u. 1 m kauguseni nähtavate soola- või niiskus-kahjustustega piirist. Vuugid tuleb puhtaks kraapida u. 2 cm sügavuseni. Asendada kahjustunud kivid. Pind hoolikalt terasharja või suruõhuga puhastada, võib kasutada ka liivapritsi. Mitte kasutada vee või auruga töötavat survepesurit. Tekkinud kuivad ehitusjäätmed koheselt eemaldada. Väga kriitilistel pindadel ja paksude katete korral kinnitada enne krohvimist galvaniseeritud traatvõrk. Paigaldada epasit MineralSanoPro hb osaliselt kattev nakkekiht ja lasta piisavalt kuivada. Mitte kanda epasit MineralSanoPro lpf-WTA’d peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid.
Segada epasit MineralSanoPro lpf-WTA puhta veega, u. 4,5 l vett koti kohta. Segada vispliga või trummelsegistis minimaalselt 3 minutit. epasit MineralSanoPro Ipf-WTA’d võib peale kanda ka sobiva krohvimasinaga.

Masinaga pealekandmisel kasutada (näiteks): seadet P.F.T.G 4, tavalist seguvisplit, tigutoiteseadet D 4-3, rotovisplit, mördisurvemanomeetrit, mördisurvevoolikut 25 mm, peenkrohvi düüsi 14 mm. Suurema pinna katmisel kasutada: tigutoiteseadet D 7-2,5, rotovisplit, mördirõhumanomeetrit, mördi-survevoolikut 35 mm, peenkrohvi düüsi 16 mm. Muud seadmed tellimisel. Kogukihi paksus vähemalt 2 cm. Mitme kihi paigaldamisel peab iga kihi paksus olema vähemalt 1 cm. Mitme kihi korral kammida värske kiht horisontaalselt üle liimikammiga. Ooteaeg järgmise kihi pealekandmise eel on 24 h või kuni piisava kuivamiseni.

Materjalikulu: umbes 15 kg/m• 1 cm paksuse kihi korral. Kriitiliste pindade korral kinnitada armatuurvõrk nii, et see oleks u. 2/3 sügavusel krohvikihis või kinnitada alupinnale casanet-võrk.

Tasandada saneerkrohv epasit MineralSanoPro lpf-WTA ja kui see hakkab tarduma, siluda peene-poorilise käsnaplaadiga. Viimistluskihi korral jätta saneerkrohviga tehtud kiht nii nagu ta on või kammida kergelt üle. Kaitsta pinda kiire kuivamise eest (päike, tuul), vajadusel niisutada. Sisetingimustes ruume mitte liialt kütta. Selleks et kuivamisfaasis ei oleks õhk liiga niiske, ruume tuulutada või kergelt kütta (ruuminiiskus < 65 %).

Soovitused viimistlemiseks: epasit MineralSanoPro lpf-WTA on valget värvi ning ta võib nii jättagi. Pindmise viimistluskihina kasutada vaid värve ja viimistlusmaterjale, mis ei takista veeauru difusiooni. Välispinnal kasuta vaid vett tõrjuvaid materjale. Allpool toodud materjalid on osa epasit MineralSanoPro saneerimissüsteemist ja sobivad eriti hästi kandmiseks epasit MineralSanoPro lpf-WTA’le:
saneerkrohvvärv epasit spf – lubivärv epasit kfi või kfa või jämedateraline lubivärv epasit kfg, kiudainega tugevdatud värv epasit ff – saneermördisegu epasit sg – peene- või jämedateraline saneersegu epasit sef või epasit seg – silumis-saneerkrohvid (Münchener Rauputz epasit ep/r või struktuurkrohv epasit ep/s).

Ladustamine: hoida kuivas. Säilib u. 6 kuud.

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_MineralSanoPro_lpf-WTA.pdf

Share