mc-logo-535

MC-DUR Kleber PU 47

Kahekomponentne polüuretaanbaasil kinnitusmaterjal

Omadused

 • lahustivaba
 • tiksotroopne
 • MC-Stellmittel TX lisamisel võimalik paigaldada kelluga
 • reaktsiooniaeg muudetav kiirendi lisamisega
 • madal paigaldustemperatuur
 • elastne
 • nakkub mineraalmaterjalide ja terasega

Kasutuskohad

 • pindmiste tüüblite kinnitamine injekteerimisel
 • pragude isoleerimine koos jäiga või paindliku injektsioonimaterjaliga
 • paigalduse ajal surve all olevate muutuva laiusega pragude kinnitamine
 • tule- või korrosioonikindlate materjalide liitmine silindrilistes pöörlevates põletus- või kuivatusahjudes (täpsem informatsioon saadaval)

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Enne injekteerimist tuleb lekkivad alad põhjalikult üle vaadata. Peamised aspektid, millele tähelepanu pöörata, on põhjus, ulatus, seisund ja ehitise liikumine.
Tüüblite kinnitamiseks ja pragude parandamiseks peab aluspind olema puhas,  vaba õlist, tolmust jm nakkuvust halvendavast saastest.

Segamine
MC-DUR Kleber PU 47 tarnitakse kaheosalise pakina, milles on valmismõõdetud proportsioonis alusmaterjal ja kõvendi. Kõvendi segada ettevaatlikult alusmaterjali hulka, kasutades aeglaselt pöör­levat elektrisegistit.
Segatud materjal valada seejärel ühest anumast teise ja segada uuesti.

Pastalaadse konsistentsi saavutamiseks lisada vastavalt paigalduskoha omadustele ja tempera­tuurile MC-Stellmittel TX materjali. Lisades 3–5% (mahu järgi) MC-Stellmittel TX, on võimalik materjali paigaldada kelluga.

Segu kasutusaeg on umbes 15 minutit ja piisava tugevuse omandab materjal 60 minuti pärast (20 °C juures). Alla +10 °C juures lisada ülalmainitud kasutusaja saavutamiseks kiirendit – vt tehniliste andmete tabelit.

Tööriistade puhastamine
Kasutusaja jooksul saab tööriistu puhastada
MC-thinner PU-ga. Kivistunud materjali saab eemalda ainult mehaaniliselt.

Ohutusnõuded
Injektsioonitööde käigus kanda sobivat kaitseriietust. Järgida tehnilistel andmelehtedel toodud ohutusnõudeid.
Enne paigaldamist lugeda ohutusinformatsiooni, mis on ära toodud andmelehel “Ohutusnõuded lahustit sisaldavate katete, materjalide ja keemiliselt reaktiivsete vaikude käitlemiseks”.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share