patcn_plug

Xypex Patch’n Plug

Toote kirjeldus patcn_plug-p
Xypex Patch & Plug on kiiresti tarduv, mittekahanev, kõrge nakketugevusega hüdrauliline tsementsegu betooni parandustöödeks ja paikamiseks.
Patch & Plug peatab voolava vee sekunditega ning teda kasutatakse pragude tihendamiseks, aukude paikamiseks jm betoonidefektide remondiks. Ei sisalda kaltsiumkloriidi.

Kasutusalad

 • läbi pragude voolava vee peatamine
 • betoonpindade parandamine enne XYPEX katete paigaldamist

Eelised

 • ühekomponentne (vajalik lisada ainult vett)
 • kiirelt kivinev: 2 kuni 3 minutit 21 °C juures
 • suurepärane konstruktiivne tugevus
 • sama kestev kui müüritis ja betoon
 • mittemetalliline (ei roosteta ega kahjustu)
 • ei ole mürgine


Pakend
XYPEX PATCH & PLUG on pakitud 25 kg metallämbritesse

Kulunorm
Ühest 25 kg pakendist saab 0,0184 m³ mörti.

Ladustamine
Xypex tooted tuleb ladustada kuivas ruumis õhutemperatuuril mitte alla +7 °C. Säilivusaeg 1 aasta, kui on ladustatud vastavalt nõuetele.

Omadused
Survetugevus: 24 h möödudes 14,3 MPa
Survetugevus: 7 päeva möödudes 21,3 MPa
Survetugevus: 28 päeva möödumisel 31,0 MPa

Kivinemisaeg: algus 3 min 50 sek
Kivinemisaeg: lõplik 9 min 10 sek

Nakketugevus: 0,8 MPa

Lekete sulgemine
Ettevalmistamine
Pragu või auk raiuda lahti min 25 mm sügavuselt täisnurkselt või U-kujuliselt (mitte raiuda V-kujuliselt!)

Segamine
Segada 3,5 mahuosa Patch&Plug 1 mahuosa puhta veega kititaoliseks massiks. Mitte segada rohkem materjali kui 3 min jooksul suudetakse paigaldada. Parima tulemuse annab +15 °C…20 °C vee kasutamine.

Tihendamine
Tihendusmaterjal suruda kinnastatud käega prakku või auku ja hoida surve all kuni materjal on tardunud. Pragude tihendamist alustada kõrgeimast punktist ja liikuda allapoole. Suure survega lekete korral vormida materjalist vajaliku kujuga vorm ning lasta sel enne lekkekohta paigutamist peaaegu täielikult kivistuda. Tugeva veesurve korral võib olla vajalik paigaldada ajutine toru:

 1. Raiuda ava, kus on veesurve kõige kõrgem.
 2. Paigaldada avasse ajutine toru, mille ümbrus tihendada Patch&Plug´ga. Toru paigaldamine vähendab veesurvet parandataval alal. Lasta kivistuda min 24 tundi.
 3. Eemaldada ajutine toru ja tihendada ava Patch&Plug`ga.

Paikamisjuhised
Pinna ettevalmistamine

 1. Eemaldada kahjustunud betoon kuni tugeva pinnani. Niisutada betooni puhta veega kuni küllastumiseni, eemaldada lahtine vesi.
 2. Betooni või müüritise kiirparanduseks segada 4 mahuosa Patch&Plug`i 1,5 mahuosa veega mördi konsistentsini. Suuremate remonttööde korral segada 1 osa Patch&Plug`i 2 osa liivaga või peenkillustikuga (kuni 10 mm). Maksimaalselt võib lisada 16,7 kg killustikku 25 kg Patch&Plug`i kohta.

Piirtemperatuurid
Kõrgema õhutemperatuuri korral ei tohi veetemperatuur ületada 32 °C ja Patch&Plug-i temperatuur 21 °C. Normaalsest madalam temperatuur aeglustab Patch&Plug-i tardumisaega. Selle vältimiseks hoida materjali normaaltemperatuuril (vt ladustamine) ning soojendada lisatavat vett tardumise kiirendamiseks.

Tehniline nõustamine
Lisainformatsiooni saamiseks Patch&Plug-i paigaldamise kohta pöörduda Xypex Chemical Corporation Tehnilise Osakonna või kohaliku edasimüüja (Eestis OÜ Langeproon Inseneriehitus) poole.

Ohutusnõuded
XYPEX on leeliseline. Nagu iga tsemendiline pulber või segu võib Xypex kahjustada nahka ja ärritada silmi. Käsi kaitsta kummikinnastega.

Rohkem infot toote märklehelt  Xypex_Patchn_Plug.pdf

Share