betosan_logo

BETOFIX SW

Kahe-komponentne epoksüvaigu baasil niiskusele vastupidav kaitsekate.

Toote omadused
Kahe-komponentne on epoksüvaikude baasil spetsiaalkaitsekate. Vastab EN1504-2 standardi nõuetele.

  • Tarnitakse komplektis mõõdetud komponentidena, ei vaja kohapealset kaalumist;
  • äärmiselt vastupidav veeauru ja süsihappegaasi läbitungimisele;
  • tekitab pinnale püsivalt vee- ja leelisekindla kaitsekihi;
  • kaitseb püsivalt betoonpindu agressiivsete happeliste ainete vastu;
  • talub suuremat niiskusesisaldust nii aluspinnas kui ümbritsevas õhus;
  • lihtsustab töödeldud pindade hooldust.

Kasutamine
BETOFIX SW on spetsiaaltootena välja töötatud kahekomponentne epoksüvaigul baseeruv kaitsekate. Mõeldud peamiselt kaitsekattena betoonile ja r/betoonkonstruktsioonidele, mis on kaitsmata nii ümbritseva õhu kui ka muude kahjulike ümbritseva keskkonna mõjutuste vastu. Vastab EN1504-2 standardi, lisa ZA ja TP RSD sektsioon 31 nõuetele. Kombineerituna koos BETOLIT KP W aluskattega on süsteemi võimalik paigaldada värskele, suurema jääkniiskusega betoonile. BETOFIX SW on loodud spetsiaalselt tingimustesse, kus on oluline kõrge veeauru tõke ning betooni ja raudbetooni tõhus kaitse karboniseerumise vastu. BETOFIX SW on pikaajaliselt vastupidav orgaanilistele lahustitele, bensiinile, diislile, anorgaanilistele oksüdeerivatele ainetele, lahjendatud orgaanilistele hapetele ning soola- ja leelise lahustele.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-2 standardi nõuded ja katsetulemused

Katsetamismeetod Nõuded Tulemus
Vee läbilaskevõime vedelas olekus kg/m2h-0,5) EN 1062-3 w < 0.1 < 0.1
Nake aluspinnaga (MPa) EN 1542 > 1.5 > 2.0
Karboniseerumiskindlus EN 13295 SD > 50 290
Veeauru läbilaskvus EN ISO 7783-1 5 ≤ SD ≤ 50 10

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

Värvus RAL värvid
Tihedus 20◦C juures (kg/m3) 1175 ± 25
Viskoossus 20◦C juures (mPas) 2600 ± 350
Segu töödeldavus < 2 tundi
Kuivamine 20◦C juures I etapp 2-3 tundi
V etapp 6-12 tundi
Nake aluspinnaga (pärast 72 tunnist tardumist 20 ◦C juures) (MPa) > 2.0

Sertifikaadid
Vastab EN 1504-2 standardile, lisa ZA ja TP RSD sektsioon 31. Katsetused teostatud vastvalt EN 1504-2 standardile, välja antud TS´US, Praha. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Kogu lahtine, ilmastikukahjustustega või nähtavalt kahjustatud betoon aluspinnalt täielikult eemaldada. Betoonpind ei tohi olla saastatud nakkele negatiivselt mõjuvate ainetega (rasvad, määrded, õlid jmt). Betoonpinna pindmiste kihtide tõmbetugevus peab olema vähemalt 1,5 MPa. Korrodeerunud armatuur ja nähtavate kahjustustega betoon eelnevalt parandada. Kaitsekate paigaldada vähemalt 7 päeva vanale betoonile, mille aluspinna niiskus ei ületa 6%.

BETOFIX SW valmistatakse komponentide A ja B korrektsel segamisel ettenähtud kogustes. Komponentide vahekord.

Komponent A (mass) Komponent B (mass)
BETOFIX SW 4 1

Komponendid A ja B segada piisavalt suures anumas, kasutades elektrilist segistit.

Töödeldavus Valmis segatud kaitsekate on töödeldav 30 minutit, temperatuuril 20 °C. Kaitsta segu kuivamise eest.
Nii aluspinna kui ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 10…30 °C.

Kattematrajali paigaldamine Esimese sammuna töödelda aluspinda BETOLIT KP W-ga. Kanda pinnale eelistatult rulli või pintsliga; kulu 100…150 g/m2, olenevalt aluspinna imavusest. Suurte pindade puhul võib BETOLIT KP W paigaldada kuivpihustades. 24 tunni möödudes kanda pinnale BETOFIX SW kasutades rulli või pintslit, kulu ~200 g/m2 . Juhul, kui BETOFIX SW paigaldatakse pihustamise teel, võib segule lisada kuni 10% BETOFIX R lahjendit, et parandada segu konsistentsi.

Avatud oleku aeg Pärast kahe komponendi kokku segamist on avatud oleku aeg maksimaalselt 30 minutit, temperatuuril 20 °C. Temperatuuri tõustes väheneb avatud oleku aeg.

Materjali kulu
Kulunorm ühe kihi kohta on 0,2 – 0,25 kg/m3, olenevalt aluspinna siledusest. Selline materjali kulu tagab 120 – 150 µm paksuse kuivkihi.

Rohkem infot toote märklehelt
Betofix SW (pdf, 0.4 MB)

Share