betosan_logo

DENSOFIX

Peeneteraline kattematerjal betooni remonditöödeks

Toote omadused
Ühe-komponentne polümeere sisaldav kuivmörtkate. Vastab EN 1504-3 standardi R3 klassile.

  • kasutatakse betooni remonditöödeks;
  • segada vaid veega;
  • hea töödeldavusega;
  • väga hea nake aluspinnaga;
  • püsivalt vee- ja külmakindel;
  • head mehaanilised omadused;
  • mahus ei kahane;
  • lubatud otseses kontaktis toiduainetega, vastavalt Tervishoiu ministeeriumi seadusele Akt Nr. 258/2000 ja NR 38/200.

Kasutamine
DENSOFIX on peeneteraline ühe-komponendiline kuivmördisegu betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide remondiks ja taastamiseks. DENSOFIX-i võib katta järgnevate kaitsekatte kihtidega.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-3 standardi klass R3 nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod R3 Nõue Tulemused
Survetugevus (MPa) EN 12190 > 25 R3
Kloriidiooni sisaldus (%) EN 1015-7 < 0.05 < 0.01
Nakketugevus (MPa) EN 1542 >1.5 >1.5
Karboniseerumiskindlus EN 13295 dk ≤ kontroll betoon vastab nõuetele
Kahanemine-paisumine EN 12617-4 Nake pärast katsetust >1.5 >1.5
Elastsusmoodul (GPa) EN 13415 >1.5 >1.5

Füüsikalised ja mehaanilised parameetrid

Värvus Mittestandardne kollane
Tihedus (kg/m3) 1520 ± 40
Kuivkomponendi tihedus (kg/m3) 2070 ± 40
Tõmbetugevus (MPa) 7 päeva > 3.0
28 päeva > 5.5
Survetugevus (MPa) 7 päeva > 16
28 päeva > 25
Dünaamiline E-moodul (GPa) < 25
Termiline paisumiskoefitsient (K-1) 12.5 ± 0.4.10-6
Külmakindlus min. T150
Nake aluspinnaga > 1.5

Sertifikaadid
Vastab standardi EN 1504-3 nõuetele. Läbiviidud katsetüübid on vastavuses EN 1504-3 standardile protokoll Nr. 1301-CPD- 0295 väljaantud TS´US, Bratislava. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020. Toode on Tervisehoiu ministeeriumi poolt heaks kiidetud puutumaks kokku toiduainetega.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised
DENSOFIX kuivmördisegu käsitlemisel jälgida üldiseid BETOSAN-i r/betoonkonstruktsiooni remondi tehnoloogilise protsessi reegleid (TP Nr. 1/06).

Aluspind Kõik lahtised betooniosad, mustus ja tolm remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Kõige parem viis aluspinna puhastamiseks on surveveega pesu.

Segu ettevalmistamine Segu valmistatakse vee lisamisega pulbrile. Soovitatav segamisvahekord on toodud allolevas tabelis:

Kuiv komponent (kg) Vesi (liitrit) Paigaldatava kihi paksus (mm)
DENSOFIX 25 5.00÷5.75 min. 2 max. 4

Tootega töötamise aeg 20°C juures on 50-60 minutit.

Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

DENSOFIX mörti saab pinnale kanda kas käsitsi või mehaaniliselt ühes kihis. Käsitsi pealekandmiseks kasutada hammasliipi. Pinnale kantava kihi paksus ei tohi ületada ülaltoodud tabelis esitatud suurusi. Paigaldatud kihte kaitsta otsese päikese ja tuule eest.

Pinna viimistlemine Pärast mördikihi pealekandmist siluda pind kuiva polüuretaan liibiga.

Pinna järelhooldamine Töödeldud pindu vahetult pärast mördi pealekandmist järelhooldada, et vältida otsese päikesekiirguse, tuule ja muu mõju eest, mis tooksid kaasa kihi soovimatu liigkiire kuivamise. Selleks sobivad järelhooldusained DENSOCURE W ja DENSOCURE R. Remonditud pindu on vajalik korralikult niisutada mitu korda päevas, vähemalt 7 päeva pärast remonditöid.

Materjali kulu
Kuivmördi kulu on 1.6 – 1.7 kg/m2 1 mm kihipaksuse juures.

Rohkem infot toote märklehelt
Densofix (pdf, 0.6 MB)

Share