botament-535

Botament MD 2 The Blue 1

2 k hüdroisolatsioonimastiks 

Toote kirjeldus
Botament MD 2 The Blue 1 on komposiit hüdroisolatsioonimastiks, paigaldamiseks plaatkatte alla nii sise ja välistingimustes.
Botament MD 2 The Blue 1 on sobiv kasutamiseks basseinide hüdroisoleerimisel.

Omadused

 • väga elastne
 • pragusid sildav
 • avatud veeauru difusioonile
 • kaitseb betooni korrosiooni eest
 • väga hea paigaldusmugavus
 • vastab standardile EN 14891

Kasutusalad

 • pindade hüdroisoleerimine:
 • betoon, kergbetoon ja poorbetoon
 • vuukidega müüritis
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi baasil aluskiht
 • kipskrohvsegud, vastavuses standardile EN 998 (survetugevus ≥ 2.5 N/mm²)
 • Botament BP niiskuskindlad kergplaadid
 • kiudtsementplaadid
 • kipsseinad
 • valuasfaltiga tasanduskiht (IC 10).

Sobilikud aluspinnad

Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsemendipiimast, eraldavatest ainetest ja lahtistest osakestest

Pane tähele:

 • olemasolevad aluspinna praod eelnevalt professionaalselt isoleerida
 • aluspinna konarused eelnevalt tasandada
 • imavad aluspinnad töödelda eelnevalt krundiga Botament D11
 • olemasolevale plaatkattele teostada eelnevalt ühe töökäiguna kraap-nakkekiht (nakkekiht Botament MD 2 The Blue 1 seguga)

Tehnilised andmed
Vt toote märklehte

Pealekandmine

 • pulberkomponent lisada vedelkomponendile
 • segada aeglase kiirusega mikseriga vähemalt 2 minutit kuni moodustub ühtlane mass
 • enne pinnale kandmist segada mass veelkord kergelt läbi.

Botament MD 2 The Blue 1 kanda pinnale pintsli või pahtlilabidaga vähemalt kahes kihis.
Enne esimest hüdroisolatsioonikihti teostada kraapnakkekiht liibi sileda pinnaga.
Hüdroisolatsioonimastiksi kuiva kihi paksus peab olema vähemalt 2,0 mm (märja kihi paksus 2,4 mm). Maksimaalne kuiva kihi paksus ei tohi ületada 4.0 mm.

Järgnevat plaatide paigaldamist teostada plaadiliimiga
Botament M 21 Classic, Multistone, Botament M 29 HP, Botament M 10 Speed või Botament EF 500 EK 500.

Vuugid, sisemised ja välimised nurgad ning ka väljaulatuvad osad katta koos esimese hüdroisolatsioonikihiga Botament SB 78 lindiga ja teise kihiga veelkord üle katta.

Olulised tähelepanekud

Botament MD 2 The Blue 1 kõvenemisprotsessi ajal kaitsta materjali niiskuse, tuuletõmbuse, päikesekiirguse ning suurte temperatuurikõikumiste eest.
Kuivamise ajal ei tohi õhu relatiivne niiskus olla suurem kui 80%.

Botament MD 2 The Blue 1 ei võta vastu mehaanilist koormust.

Botament MD 2 The Blue 1 ei sobi negatiivse veesurvega pindade katmiseks.

Kasutades Botament MD 2 The Blue 1 basseinide hüdroisoleerimisel on ooteaeg pärast mastiksi paigaldamist ja enne veekatse tegemist vähemalt 7 päeva.

Ohutusandmelehed saadaval www.botament.com ja www.langeproon.ee

Optimaalne tulemuse saavutamiseks on soovitav teha proov.

Rohkem infot toote märklehelt  Botament MD 2 The Blue 1.pdf

Share