Laeb...

Mäo liiklussõlme Valgma viadukti kessoon

Kessooni põhjaplaadi alla paigaldati enne betoonivalu rullmembraan GRACE Preprufe 300R ja tihendati injektsioonivaiade ümbrused vedelmembraaniga. Kessooni seinad krunditi ja kleebiti üle rullmembraaniga GRACE Bituthne 4000. Servad tihendati vedelmembraaniga. Hüdroisolatsiooni kaitseks paigaldati soojustus ja drenaažimatt ISO-DRAIN 8 Diagonal.

Kessooni sisemised betoonpinnad puhastati survepesuga. Kessooni põhjale ja ülespööretele paigaldati kristallatsioonil põhinev võõphüdroisolatsiooni Xypex Concentrate ning järelhooldusaine Xypex Gamma Cure. Deformatsioonivuukidesse PVC deformatsioonivuugilint Grace Serviseal Type B, mis kaeti roostevaba teraslehe ja kuumasfalti taluva kaitsetahvliga.

Share

Mida tegime

Hüdroisoleerida Tallinn-Tartu mnt. Mäo liiklussõlmes Valgma viadukti kessoon GRACE Preprufe/Bituthene süsteemiga.
Paigaldada Tallinn-Tartu mnt. Mäo liiklussõlmes Valgma viadukti kessoonile sisemine hüdroisolatsioon ja deformatsioonivuugilint.

Mida kasutasime

GRACE Preprufe 300R
GRACE Bituthene 4000
GRACE Bituthene LM
GRACE Bituthene Mastic
INTERPLAST Iso-Drain 8 Diagonal
XYPEX Concentrate
XYPEX Gamma Cure
GRACE Serviseal Type B
GRACE Servidek
Grace Servipak 6mm