Laeb...

ABB tootmishoone Jüris

ABB on juhtiv energeetika- ja automaatikavaldkonnas tegutsev rahvusvaheline ettevõte, mis teenindab infrastruktuuri- ja tööstusettevõtteid. Jüri tehase rajamist alustati 2005. aastal.
Tellija ABB AS, Peatöövõtja Skanska EMV AS, üldehitustööd Sanco Ehitus AS.

Share

Mida tegime

Vajuva kaevu meetodil rajatud tehnoloogilisel süvendil lekkis seinte ja põranda töövuuk. Kõrge pinnaseveetaseme ja suure veesurve tõttu kasutasime mitmeetapilist injektsiooni – eelneva survelise vee sulgemisega polüuretaanvahuga ja hiljem vuugi lõplikku tihendamist elastse polüuretaanvahuga.

Mida kasutasime

Vuugi veetihedaks muutmiseks kasutasime Desoi plastiktüübleid ning MC-Bauchemie injektsioonivaike. Surveliste lekete sulgemiseks kulus ohtralt veega kiirelt reageerivat polüuretaanvahtu MC-Injekt 2033. Tööde teises etapis täitsime vuugi elastse ja madalviskoosse polüuretaanvaiguga MC-Inekt 2300 NV.