Laeb...

Olevimägi 2 / Sulevimägi 11

Tallinna vanalinnas asuv muinsuskaitse all olev elamu, mis kuulub ärimees Hans H. Luigele.
 Peatöövõtja tellimusel teostasime erinevaid hüdroisolatsioonitöid. Sokli krohvimisel saneerkrohvisüsteemiga kasutati nakkekihina epasit hb, seejärel kaeti sein soolasid ladestava saneerkrohviga epasit lpf. Keldriseinte vertikaalse hüdroisolatsiooni käigus tasandati puhastatud vundamendi pind polümeerse seguga Febond SBR, seejärel kanti peale paks bituumenkate epasit bdk/2k. Kaitseks vigastuste eest tagasitäitel, kaeti keldrisein geotekstiiliga. Veel teostati samal objektil siseõues horisontaalne hüdroisolatsioon bentoniitmatiga ja ülemisel terrassil paigaldati betoonist tasanduskihile rullmembraani GRACE Bituthene 4000.

Share

Sarnased objektid

Lootsi tn 10 kolm hoonet

Tallinn, Lootsi tn 10 kolm hoonet. Hoonete välisseinad puhastati pinnakihtidest ja soklikorruse seinad kaeti veetiheda seguga epasit dp, nakkekihil epasit epasit hb. Maapinnaga kokku puutuva seina hüdroisolatsiooni kaitseks paigaldati INTERPLAST ISO-DRAIN 8 Diagonal. Välisuste vahelised vuugid täideti GRACE Bututhene LM…

Äri- ja eluhooned Pagari 1 / Lai 44 / Pikk 59

Keldrikorruse hüdroisolatsiooniks kasutati Epasit MineralDicht ning niiskuse ja soolade saneerimiseks epasit MineralSanoPro saneerimissüsteeme. Olemasolevad pinnad puhastati ja müüritise tühimikud tasandati polümeersete segudega FEB Febond SBR ja epasit he. Keldri maapinnaga kokkupuutuvate seinte hüdroisoleerimisel kasutati mineraalset hüdroisolatsiooni epasit MineralDicht plast, nakkekihiga…

Büroohoone Põhja pst 25

Hoone hüdroisolatsiooni- ning saneerimistööde käigus teostati seinte horisontaalne niiskustõke. Selleksks kasutati MC-Bauch emie madalviskoosset akrülaatgeeli MC-Injekt GL-93. Keldri/sokli korruse bürooruumide vee ja soolakahjustustega seinte renoveerimisel teostati kompleksne saneerimistöö. Vundamendiperimeeter avati väljastpoolt ja teostati paekivist pindade puhastus, tasandamine polümeerseguga FEB Febond…

Valga Maavalitsus

Tegemist Valga linna ühe vanima hoonega, mis valmis 20.sajandi algupoolel. Neoklassitsistliku juugendlike sugemetega ehitise projekteeris tuntud Riia arhitekt Wilhelm Ressler. Hoone lasi ehitada Saksa pank. Eesti Vabariigi päevil asus sinna endise saksa panga järglane Valga Laenu – ja Hoiukassa, 1930.…

Toompea loss

Toompea linnus ehk Väike linnus on Tallinnas Toompeal, Balti klindi klindisaarel asuv ehitisekompleks, kus asub praegu Eesti Vabariigi parlament. Linnuses on erinevaist ajastuist pärit kogum eriilmelisi ja -otstarbelisi ehitisi. Toompea loss on ehitatud aastatel 1920-1922. Hoones põimub mitmeid erinevaid stiile,…


Mida tegime

Sokli krohvimine saneerkrohvisüsteemiga ja teostasime keldriseinte vertikaalne hüdroisolatsiooni.

Mida kasutasime

EPASIT hb
EPASIT lpf
EPASIT bdk/2k
FEBOND SBR
GRACE Bituthene 4000