feb-logo

FEB FebSET 45

Eelsegatud magneesiumfosfaat tsementmört kiireks varase tugevusega parandustööks

Toote kirjeldus Febset45
FEBSET 45 on spetsiaalselt koostatud magneesium-fosfaat tsemendil baseeruv parandusmört, millesse on eelnevalt segatud valitud agregaate, mis annavad temperatuuridel -20 °C (või madalam) kuni üle 30 °C kontrollitud, eriti kõrge varase tugevuse. FEBSET 45 on modifitseeritav 10 mm agregaadiga kasutamiseks üle 30 mm paksuses.

FEBSET 45 on betoonpaneelide parandusmaterjal, mis saavutab väga lühikese ajaga piisava tugevuse koormuse või muu kasutuse talumiseks. Sobib kasutamiseks ka madalatel temperatuuridel teostatavatel parandustel.
Kui veele lisada FEBSET 45 ja segada, algab eksotermiline reaktsioon ja umbes 15 minuti jooksul (20 °C juures) toimub sadestumine. Materjal kivistub 15-20  °C juures suure liikluse talumiseks piisava tugevuseni vähem kui tunni ajaga.

Kasutusalad
Kasutamiseks betooni parandamiseks olukordades, kus on väga tähtis minimaalne ajakulu ja töö häirimine.

 • Külmladude põrandad.
 • Betoonteed ja trepiääred.
 • Sillatekid.
 • Muulid/kraanateed
 • Tööstuslikud põrandad
 • Laadimisplatsid ja laod.
 • Kinnituspoltide ümbrused.
 • Kanalisatsioonikaevude kaante, restide, hüdrantide jmt kõrgendamine, tasandamine jne.

Omadused ja eelised

 • Kõrge tugevus väga lühikese ajaga (45 min).
 • Minimaalne viivitus liikluses ja tootmises. Kui kasutatakse betoonsillutiste parandamiseks, saab 20 °C juures liikluse taasavada 45 minuti pärast.
 • Kasutusvalmis. Lisada ainult vett (vt. Segamine).
 • Kõrge seotistugevus. Sekundaarseid sidumisaineid ei vajata.
 • Kõrge vastupidavus. Suurepärane vastupidavus sulamissooladele.
 • Kõrge külmumise/sulamise kindlus.
 • Erihooldus pole vajalik.
 • Paigaldatav miinustemperatuuridel.
 • Mitte- kokkutõmbuv.

Tehnilised andmed/tüüpilised omadused
Vt toote märklehte

Paigaldus
Pinna ettevalmistus

Betooni pind, millele FEBSET 45 paigaldatakse, peab olema läbinisti tugev ja mustuse, õli ning määretega reostamata. Paigaldatava kihi minimaalne paksus on 20mm. Paranduse piirjooned peavad olema täisnurkselt lõigatud. Mingil juhul ei tohi kihtide paksus parandustöö äärtes õhemaks muutuda. Väga tähtis on jälgida, et kihi minimaalset paksust mõõdetakse alusbetooni kõrgemate kohtade mitte lohkude kohal. Tasandada tuleks ühtlase sügavuseni.
Paljastunud armatuuriga kohtades eemaldada korrosioonikiht ja metall puhastada põhjalikult traatharja või liivapritsiga. Sidumisaineid terase peal mitte kasutada.

Kruntimine
Kuigi sekundaarseid sidumisaineid ei ole vaja, peab parandatav pind olema eelnevalt põhjalikult puhta veega niisutatud. Seevastu seisev vesi tuleb eemaldada.

Segamisvahekord
Vt tabelit toote märklehelt.

Koguste koostamine
Kogused peaksid alati olema FEBSET 45 25 kg üksustes (st. üks kott) või selle kordsetes.

Segamine
Alltoodud järjekorrast tuleb igal FEBSET 45 segamisel kinni pidada:

 1. Sobiv segisti (näiteks kaldtrummel) tuleks asetada töökohale võimalikult lähedale.
 2. Kunagi ei tohi segatav kogus ületada hulka, mida on võimalik transportida, paigaldada, tihendada ja viimistleda 10 minuti jooksul.
 3. Tehke segisti märjaks ja nõrutage liigne vesi välja.
 4. Valage esmalt segistisse täpselt valmismõõdetud puhta vee kogus. Mitte lisada vett FEBSET 45’le.
 5. Jämeda agregaatide (vt Paksus) kasutamisel tuleb need lisada veele enne FEBSET 45 lisamist segistisse.
 6. Tühjendage kogu FEBSET 45 koti sisu segistisse.
 7. Minimaalne segamise aeg on üks minut.

Töödeldavus
Olgugi, et algul on tegemist väga jäiga seguga, paraneb edasisel segamisel töödeldavus, saavutades soovitud voolavuse. Mitte mingil juhul ei tohi vett juurde lisada. Samuti on väga oluline, et mingeid segulisandeid ei kasutata.

Paigaldus ja viimistlemine
Töödeldav ala eelnevalt niisutada ja üleliigne vesi eemaldada. Niisutatud alale paigaldada viivitamatult värskelt segatud FEBSET 45.
FEBSET 45 voolavusest lähtuvalt pole tavaliselt tasandamiseks vaja kasutada erivahendeid. Siiski on täieliku kompaktsuse saavutamine vajalik. Tihendage väikestel pindadel käsitsi ja siluge pind tugeva sirge äärega silumislauaga. Minimaalne puithõõrukitega viimistlemine jätab parema libisemiskindlusega pinna. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata hea kompaktsuse ja siduvuse saavutamisele äärtel ja nurkades. Suurtel pindadel on soovitav kitsaste vahesektsioonide tegemine.
Kui materjal on juba hakanud kivinema, pole seda vaja üle tampida ega kelluga siluda.

Spetsiaalsed olud
Ekstreemsed temperatuurid mõjutavad FEBSET 45 kivistumist. Siiski, eeldusel, et pinnad ja veekogused on eelnevalt ette valmistatud, võib kergesti saavutada

Rohkem infot toote märklehel Febset_45.pdf

Share