betosan_logo

DENSOFIX XP

Peeneteraline XYPEX ADMIX C-100 lisandiga betooniremondi kattematerjal.

Toote omadused
Ühe-komponentne polümeere sisaldav kuivmörtkate koos täiendava XYPEX ADMIX C-100 lisandiga. Vastab EN 1504-3 standardile.

  • segada vaid veega;
  • hea töödeldavus;
  • tänu betooni poorides toimuvale kristallisatsioonile ühildub püsivalt aluspinnaga;
  • keemiliselt väga vastupidav, kaitseb betoonpinda õlitoodete eest;
  • jäätumiskindel;
  • ideaalne nakkuvus aluspinnaga;
  • head mehaanilised omadused;
  • mahus ei kahane;
  • lubatud, vastavalt määrusele nr. 258/2000 kasutamiseks otseses kontaktis joogiveega, vastavalt Tervishoiu Ministeeriumi seadusele Akt Nr. 409/2005.

Kasutamine
DENSOFIX XP on ühe-komponentne kuivmördisegu, välja töötatud spetsiaalselt betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide parandamiseks ja kaitseks. Olenevalt remonditava pinna koormusest, võib DENSOFIX XP katta järgnevate kaitsekatte kihtidega. Tekitab betoonkonstruktsiooni pinnale kaitsekihi, mis takistab vee, orgaaniliste lahuste, õliproduktide jms läbitungimist.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-3 standardi klass R3 nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod R3 Nõue Tulemused
Survetugevus (MPa) EN 12190 ≥ 25 ≥ 25
Kloriidiooni sisaldus (%) EN 1015-7 ≤ 0.05% ≤ 0.05%
Nakketugevus (MPa) EN 1542 ≥ 1.5 ≥ 1.5
Karboniseerumiskindlus EN 13295 dk ≤ kontroll betoon Vastab nõudele
Elastsusmoodul (GPa) EN 13415 ≥ 15 ≥ 15
Termiline ühildumine, osa 1: kahanemine-paisumine (MPa) EN 13687-1 Nake pärast katsetust ≥ 1.5 ≥ 1.5
Kapillaarne imavus (kg m-2h-0.5) EN 13057 ≤ 0.5 ≤ 0.5

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

Värvus Mittestandardne helehall
Tihedus (kg/m3) 1520 ± 40
Värske mördi tihedus (kg/m2) 2070 ± 40
Tõmbetugevus (MPa) 7 Päeva > 3.0
28 Päeva > 5.5
Survetugevus (MPa) 7 Päeva > 16
28 Päeva > 25
Dünaamiline E-moodul (GPa) < 25
Termiline paisumiskoefitsient (K-1) 12.5 ± 0.4.10 -6
Külmakindlus >T100
Filtratsiooni koefitsient k (ms-1) < 2.5×10-12
Vee läbitung surve all vee läbitung kattematerjaliga pinnast < vee läbitung kattematerjalita pinnast

Sertifikaadid
Vastab EN 1504-3 standardi nõuetele. Tehase tootele väljastatud vastavussertifikaat – TS´US, Bratislava. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised
DENSOFIX XP kuivmördisegu käsitlemisel jälgida üldiseid BETOSAN-i r/betoonkonstruktsiooni remondi tehnoloogilise protsessi reegleid (TP Nr. 1/06).

Aluspind Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud osad ning mustus remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Kõige parem viis aluspinna puhastamiseks on surveveega pesu.

Segu ettevalmistamine SUPERFIX TH Segu ettevalmistamiseks lisada kuivkomponendile vett ja segada. Soovitatav suhtevahekord on toodud allolevas tabelis.

Kuiv komponent (kg) Vesi (liitrites) Paigaldatava kihi paksus (mm)
DENSOFIX XP 25 5.00 ÷ 5.75 min. 2 max. 4

Valmis segu on töödeldav 50-60 minutit, 20°C juures.

Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

DENSOFIX XP mört kanda pinnale kas mehaaniliselt või käsitsi. Käsitsi paigaldamisel kasutada hammasliipi. Segu paigaldatakse ühe kihina, mille paksus ei tohi ületada ülaltoodud tabelis esitatud suurusi. Kaetud pindasid kaitsta otsese päikesekiirguse ja tuule eest.

Pinna viimistlemine Pärast segu paigaldamist viimistleda pinda kuiva polüuretaan või polüstüreen liibiga.

Pindade töötlemine Töödeldud pindu tuleb vahetult pärast mördi pealekandmist järel hooldada, et vältida otsese päikesekiirguse, tuule ja muu ilmastiku mõju, mis tooksid kaasa kihi soovimatu liigkiire kuivamise. Selleks sobivad järelhooldus ained DENSOCURE W ja DENSOCURE R. Parandatud pindu on vajalik korralikult niisutada mitu korda päevas, vähemalt 3 päeva pärast remonditöid.

Materjali kulu
Kuivmördi kulu on vahemikus 1.6 – 1.7 kg/m2 1 mm kihipaksuse juures.

Rohkem infot toote märklehelt
Densofix XP (pdf, 0.3 MB)

Share