botament-535

Botament Multistone

Multifunktsionaalne keraamiliste plaatide ja naturaalsetele kivide plaadiliim C2 FT – S1/S2

Toote kirjeldus
Multistone on mitmeotstarbeline kerge plaadiliim pea kõigi naturaalsete kivi- kui keraamiliste seinte- ja põrandaplaatide paigaldamiseks nii sise- kui välistingimustes.

Omadused

 • väga stabiilne ja elastne
 • sobiv suuremahulistel töödel
 • kuluefektiivne (kauakestev)
 • kuivab kiiresti
 • tolmu siduv
 • kuni 30 mm konarustega pinna tasandamine
 • sobib basseinidele ja joogivee mahutitele

Kasutusalad
Materjalide liimimiseks:

 • naturaalsed kivid
 • klaas- ja portselankeraamika
 • kivikeraamika
 • erinevad kiviplaadid
 • põranda klinkertahvlid, -plaadid ja saviplaadid
 • käsitöö plaadid
 • väiksed ja keskmise suurusega ning klaasist mosaiikplaadid
 • klaasplaadid
 • isolatsioon- ja kergplaadid

Väga pehmed plaadid (nt. vahtplaadid) enne paigaldamist karestada.

Sobivad aluspinnad

 • betoon, kergbetoon ja poorbetoon
 • vuukidega müüritis
 • CS II, CS III ja CS IV krohvisegud vastavalt standardile DIN EN 998 ja kipsisegud vastavalt standardile DIN EN 13279 (survetugevus ≥ 2.5 N/mm²)
 • Botament BP niiskuskindlad kergplaadid
 • olemasolevad keraamilised plaadid
 • kipskrohv ja kipskiudplaadid
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi sisaldusega aluskihid valuasfalt (IC 10)
 • jäigad metallist aluspinnad sisetingimustes.

Paigaldamine poorbetoonile ja valuasfaldile on lubatud ainult sisetingimustes.
Paigaldades metallist aluspinnale, kontakteeruda OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.

Tehnilised andmed
Vt toote andmelehte

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsementpiimast ja lahtistest osakestest

Pane tähele:

 • kuni 20 mm tolerantsiga põranda ja seina ebatasasused eelnevalt tasandada Multistone -ga, suuremad ebatasasused Botacem M 90 või M 100 mördiga
 • paksema kihiga põrandate tasandamine teostada Botacem M 50 Classic, M 51 Classic või M 53 Extra mördiga
 • imavad pinnad kruntida Botament D 11-ga
 • kipsist aluspind minimaalne kihi paksus: 10 mm; aluspind peab olema töötlemata (eelnevalt mitte katta ega tasandada)
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi baasil ning kipsist aluspindadele teostada eelnev niiskustest
 • betoonpindade minimaalne vanus: 3 kuud
 • Multistone maksimaalne kihi paksus liivatatud valuasfaldil: 5 mm

Kui aluspinnaks on mitteimav materjal või olemasolev vana plaatkate, kruntida pind Botament D 15`ga (ainult sisetingimustes) või teha 24 tundi enne plaatide paigaldamist täiendav Multistone kiht.

Paigaldamine

 • seguks kasutada külma ja puhast vett. Segamine teostada aeglaste pööretega segistiga kuni tekib ühtlane ja tihke, pasta-sarnane mass.
 • mass segada vahetult enne pinnale kandmist veelkord kergelt läbi
 • esimese kihina kanda liibi sileda poolega pinnale õhuke Multistone kraapekiht
 • seejärel kanda kammliibi kammi poolega värskele kraapekihile nõutav Multistone kogus.
 • plaadid suruda kerge survega värskele segupinnale ja liigutada küljelt-küljele ning rihtida

Naturaalsetel kiviplaatidel jälgida, et saavutatakse aluspinna ja seguga täielik kontakt.

Klaasplaatide paigaldamine

 • paigaldada jäikadele aluspindadele
 • kasutada ainult leelisekindlate liimitavate aluspindadega plaate
 • matt-klaase paigaldada ainult kuivadesse tingimustesse
 • vuugi laius: vähemalt 3 mm kuni maksimaalselt 15 mm segu paigaldada nakkedispersiooniga kombineeritud meetodil
 • täpselt jälgida klaasplaatide tootja juhiseid

Klaasist plaatide paigaldamisel peab Multistone seguvesi koosnema 1/3 osa Botament D 10 nakkeemulsiooni. Pindadele, mis on suuremad kui 15 m² või esineb teisi konstruktiivseid liikumisi, teostada deformatsioonivuugid.
Klaasplaate ei ole sobilik paigaldada kipsplaatidele ja puitpindadele.
Kui plaadi suurus ületab 30 x 30 cm, kontakteeruda OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga. Klaasplaatide vuukimiseks tavatingimustes on soovitav kasutada Multifuge Schmal segu.

Olulised tähelepanekud

Paigaldades keraamilisi plaatkatteid, järgida kõiki standardeid ja kehtivaid juhiseid. Paigaldades plaate värskele tsemendisegust tasanduskihile, kontakteeruda OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.

Ohutusandmelehed on saadaval kodulehel: www.botament.com või www.langeproon.ee Märkus: turul on saadaval palju erinevaid naturaalseid kiviplaate, mida vahel müüakse identsete nimede all. Kuna antud toote puhul on arvestatud konkreetset kivitüüpi või pinna omadusi, siis võib esineda pöördumatuid värvimuutusi või soolakahjustusi. Imavatel naturaalsetel kividel võib tekkida veeplekke või pragusid. Mõned kiltkivi tüübid sisaldavad ka eraldusaineid.

Optimaalseimate tulemuste saavutamiseks on soovitav enne paigaldamist teostada proov. Isolatsiooniplaatide kleepimisel järgida kehtivaid eeskirju.

Kipsi sisaldavate alupindade plaatimisel jälgida vastava materjali tootja juhtnööre. Multistone võib kasutada plaatkatetel, mille mehaaniline koormus ei ületa 6.0 N/mm². Multistone segada ainult sellel andmelehel kirjeldatud lisaainetega.

Rohkem infot toote märklehelt  Botament Multistone.pdf

Share