Xypex Admix

Toote kirjeldus
Xypex on unikaalne keemiline lisand betooni veepidavuse ja vastupidavuse tõstmiseks. Xypex Admix C-1000 lisatakse betoonisegule segamise käigus. Xypex Admix C-1000 koosneb portlandtsemendist, peenest räniliivast ja patenteeritud kemikaalide kompleksist. Aktiivsed kemikaalid reageerivad värskes betoonis oleva niiskusega ja tsemendi hüdratatsiooni kõrvalproduktidega, tekitades katalüütilise reaktsiooni. Reaktsiooni käigus tekib betooni poorides ja kapillaarteedes lahustumatu kristallstruktuur, mis peatab vee ja muude vedelike igasuunalise liikumise.

Märkus: Xypex Admix C-seeria tooted on kõik mõeldud erinevatele projekti ja temperatuuritingimustele. Konsulteerige Xypex-i esindajaga, et leida sobivaim Xypex Admix oma projekti elluviimiseks.

Kasutusalad

 • Reservuaarid
 • Heitvee ja joogivee töötlusjaamad
 • Avariimahutid
 • Tunnelid ja metrood
 • Maa-alused võlvid
 • Vundamendid
 • Parklaehitised
 • Ujumisbasseinid
 • Monteeritavad elemendid


Eelised

 • Vastupidav suurele veesurvele, nii positiivsele kui negatiivsele.
 • On üks tervik põhikonstruktsiooniga.
 • Vastupidav agressiivsetele kemikaalidele.
 • On võimeline sulgema staatilised praod laiusega kuni 0,4 mm.
 • Laseb betoonil “hingata”.
 • Ei ole toksiline.
 • Madalam maksumus kui teistel samaväärsetel meetoditel.
 • Püsiv
 • Lisatakse betoonile segamise ajal ja seetõttu ei sõltu ilmastikust.
 • Suurendab paindlikkust tööde plaanimisel.

Pakendamine
Xypex Admix on saadaval 25 kg pakendis.

Ladustamine
Xypex tooteid hoida kuivas ja temperatuuril üle +7 °C. Säilivusaeg õigetes tingimustes on üks aasta.

Doseerimine
Xypex Admix C-1000: 2%–3% tsemendi kaalust.
Xypex Admix C-1000 NF: 0,5%–1,5% tsemendi kaalust (Xypex Admix  C-1000 NF ei sisalda peentäitematerjali, koosnedes ainult portlandtsemendist ja keemi-listest lisanditest).

Märkus: Xypex Admix C-1000 NF korral võib doseering olla minimaalselt kuni 0,8%, sõltuvalt kogu tsementsideaine hulgast ja tüübist. Palume nõu pida-da Xypex-i esindajatega, et leida sobivaim kogus antud projekti ja tingimuste jaoks.

Kasutusjuhend
Xypex Admix C-1000 lisada betoonisegule segamise käigus. Segamisprotseduur ja doseerimise järjekord sõltub segusõlme tüübist  ja kasutatavast tehnikast:

1. Kuivsegu väljastav tehas
Lisada vajalik kogus pulbrilist Xypex Admix C-1000 autobetooni segistisse. Segusõlmes lisada ülejäänud materjalid segistisse vastavalt tavalisele eeskirjale. Segada vähemalt 5 minutit, et Xypex Admix jaotuks ühtlaselt.

2. Betoonisegu väljastav tehas
Segada Xypex Admixi veega, et tekiks vedel lobri (6,75-9 kg pulbrit ja 13,6 l vett). Vajalik kogus materjali kallata autobetooni segistisse. Täitematerjalid, tsement ja vesi doseeritakse tehases vastavalt tavaprotseduurile (arvestades juba segistis olevat veehulka). Valmissegatud betoonisegu kallata autobetooni-segistisse ja segada vähemalt 5 minutit, et Xypex Admix jaotuks ühtlaselt.

3. Betoonelemente tootev tehas
Xypex Admix lisada killustikule ja liivale, segada 2–3 minutit enne vee ja tsemendi lisamist. Kogu betooni-segu segamine viia läbi vastavalt tavaprotseduurile.

Märkus: On oluline, et Xypex Admix’i kasutades saavutatakse homogeenne segu. Seetõttu ei tohi lisada kuiva Xypex Admix pulbrit otse valmissegatud betoonisegule, kuna materjal võib jääda tükki ja mitte seguneda.

Xypex Admixi korrektse kasutamise kohta antud tingimustes saate informatsiooni XYPEX’i kohalikult esindajalt.

Tardumisaeg ja tugevus
Betooni tardumisaeg on mõjutatud koostisosade keemilisest ja füüsikalisest koostisest ja omadustest, betooni temperatuurist ja klimaatilistest tingimustest. Xypex Admix C-1000 kasutamisel võib esineda tardumisaja pikenemist, sõltuvalt betoonisegu koostisest ja Admix’i hulgast. Normaaltingimustes tagab Admix C-1000 siiski normaalselt tarduva betooni. Betoon, mis sisaldab Xypex Admix C-1000’t võib saavutada suurema lõpptugevuse kui tavakoostisega betoon. Soovitav on läbi viia proovisegamised ja valamised projekti tingimustes, et kindlaks teha tardumisaeg ja betooni tugevus.

Piirangud
Xypex Admix C-1000 kasutamisel peab betoonisegu temperatuur olema kõrgem kui +4 °C.

Tehniline nõustamine
Lisainformatsiooni saamiseks Xypex Admix C-1000 paigaldamise kohta pöörduda Xypex Chemical Corporation Tehnilise Osakonna või kohaliku edasimüüja (Eestis OÜ Langeproon Inseneriehitus) poole.

Ohutusnõuded
Xypex on leeliseline. Nagu iga tsemendiline pulber või segu võib Xypex kahjustada nahka ja ärritada silmi. Käsi kaitsta kummikinnastega.

Rohkem infot toote märklehelt  Xypex_Admix_C-1000.pdf

Share