betosan_logo

WATERFIN PV

Radoonikindel hüdroisolatsioonimastiks, lubatud kasutada otseses kontaktis joogiveega.

Toote omadused
Kahe-komponentne püsivalt elastne hüdroisolatsioonimastiks, mis koosneb kuivast anorgaanilisest komponendist ja vees lahustuvast modifitseeritud polümeer-dispersioonist. Vastab EN 14891 standardi nõuetele.

  • Tarne komplektis mõõdetud komponentidena;
  • hea töödeldavus;
  • võimalik paigaldada niiskele aluspinnale, ideaalse nakkega;
  • püsivalt veekindel suurtel rõhkudel;
  • väga elastne, pragusid sildav, sh. dünaamiliste pragude korral;
  • vastupidav jääle ja jääsulatussooladele;
  • püsivalt vastupidav happelistele lahustele kuni pH 1.5 ja aluselistele lahustele kuni pH 13.0;
  • radoongaasi tõke;
  • lubatud kasutada otseses kontaktis joogiveega vastavalt Tervisehoiuministeeriumi seadusele Akt Nr. 258/2000 ja NR 409/2005.

Kasutamine
WATERFIN PV on kahe-komponentne püsivalt elastne polümeer-tsemendisegu erinevate r/betoonkonstruktsioonist elementide hüdroisoleerimiseks. Sobiv kasutamiseks hüdroisoleerimisel hüdrotehnilistes ruumides ja veetöötluse konstruktsioonidel ning hüdroisoleeriva kihina keraamiliste plaatide või muu põrandakatte materjali all vannitubades, basseinides ja veemahutites. Samuti on võimalik kasutada hüdroisoleeriva kihina ühtlasel lubikrohv seinal, poorsetest betoonpaneelidest müüritisel, tellistel ja muudel sarnastel materjalidel. Kasutatakse ka kaitsva hüdroisolatsiooni kihina keraamiliste plaatide all või vannitubade, basseinide, veemahutite või muude sarnaste struktuuride kõnnitaval pinnal. Nakkub hästi metallist aluspindadega ning kaitseb neid korrosiooni tekke eest. Võib kasutada püsivaks radoonitõkkeks, samuti joogivee torude kattekihina.
WATERFIN PV ei ole välja töötatud esteetilise kattematerjali funktsioonina.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 14891 standardi nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod Nõuded Tulemused
Nakketugevus (MPa) esialgne EN 14891 > 0.5 > 1.6
pärast veega kokkupuudet EN 14891 > 0.5 > 1.2
pärast kuumutamist EN 14891 > 0.5 > 1.5
pärast sulatustsüklit EN 14891 > 0.5 > 1.1
pärast lubjaveega kokkupuudet EN 14891 > 0.5 > 1.1
Vee läbilaskvus EN 14891 < 0.05% lekked puudusid
Pragude sildavus normaaltingimustes EN 14891 > 0.75/td>

> 1 mm

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

Värvus kuiv komponent Mittestandardne hall / valge
vedelkomponent
Kattekihi värvus **) hall / valge
Kuivkomponendi tihedus (kg/m3) 1550 ± 50
Vedelkomponendi minimaalne temperatuur kihi moodustamiseks > 1°C
Tõmbetugevus (MPa) > 1×5
Tootlikkus (%) > 30
Aurutakistus RDH20 (m) < 4
Veekindlus (nii negatiivsele kui ka positiivsele veesurvele) > 8 bar (80 m veesammast)
Radoon D difusiooni koefitsient (m2/s) *) 9.4×10-12 ±0.5×10-12
*) Veeauru läbilaskevõime on võrreldav PENEFOL LITHOPLAST 20 fooliumiga, mis on tehtud kõrge tihedusega polüetüleenist.
**) Suuremate pindade puhul võib esineda värvi ebaühtlusi, mis on tingitud aluspinna imavusest.

Sertifikaadid
Vastavuses EN 14891 standardi Lisa ZA-le.
Katsetingimused vastavad EN 14891 standardile, välja antud TS´US, Bratislava.
Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud betooniosad remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Aluspinnal ei tohi olla mustust. Praod ja muud pinnakahjustused eelnevalt parandada, kasutades MONOCRETE PPE TH remondisegu. Enne segu paigaldamist peab aluspind olema korralikult niisutatud DENSOCRETE 222-ga, mis on lahjendatud vahekorras 1:5 ( olenevalt aluspinna imavusest ). Välitingimustesse paigaldamisel peavad ka alumised kihid olema vastupidavad külmumus-sulamistsüklitele.

Ettevalmistus WATERFIN PV tarnitakse kahe komponendina – kuiv- ja vedelkomponent, mille massi suhe on 2.8 : 1. Ettevalmistustööde käigus segatakse kuivkomponenti järk-järgult vedelkomponendiga, mida segatakse pidevalt kuni on saavutatud kreemjas konsistents. Olenevalt paigaldusmeetodist võib lisada kuni 10% vett. Segu peab olema täielikult homogeenne.

Töödeldavus Valmis segatud segu on töödeldav 60 minutit, temperatuuril 20 °C ning õhu relatiivsel niiskusel 50 – 70 %. Kaitsta kuivamise eest.
Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

Hüdroisolatsiooni paigaldamine Segu kantakse pinnale pintsli või rulliga vähemalt kahes või kolmes kihis. Kihid kanda töökäikudena eelmise suhtes risti (pintslitõmbed kohakuti). Teine ja kolmandas kiht kanda pärast eelmise kuivamist, ca 24 tunni möödudes. Veesurve koormusega kattekihi paksus peab olema vähemalt 1,5 mm. Muudel juhtudel on minimaalne kihi paksus 1 mm. Nurkades, servades ja kiilumisvuukides on vajalik värske segu sisse paigaldada armeeriv WATERFIN TP tihenduslint.

Materjali kulu
Hüdroisolatsiooni kulu on 1,6 ÷ 2,0 kg/m2 1 mm kihipaksuse juures, sõltuvalt töödeldava pinna siledusest ja imamisvõimest.

Rohkem infot toote märklehelt
Waterfin PV (pdf, 0.4 MB)

Share