Kaitsetahvlid

Valik kaitsetahvleid katuslagede hüdroisolatsioonimembraani kaitseks

Kirjeldus
Horisontaalselt paigaldatud hüdroisolatsioonimembraanil võivad pealmiste katete paigaldamisel tekkida kahjustused. Membraanide kaitseks on Grace välja töötanud valiku kaitsetahvleid erinevate katete jaoks.

Grace Protection Roll 2
Tugev bituumeni baasil kaitsetahvel, sobib hüdroisolatsioonimembraani kaitseks murukatuste ja kõvade katete alla.

Servipak 3 või 6
Tugev bituumeni baasil kaitsetahvel, sobib hüdroisolatsioonimembraani kaitseks kuuma asfaltkatte korral.

Procor Protection Board TD 1.5
Tugev polümeerne kaitsetahvel hüdroisolatsioonimembraani  kaitseks puitlaudise alla.

Eelised

 • kindlustab kaitse võimalike kahjustuste eest pealmiste katete paigaldamisel;
 • kaalult kerge ja lihtne paigaldada;
 • paigaldatav hüdroisolatsioonimembraanile kohe, kui membraan kannatab liiklemist;
 • vuugid kaetakse bituumenteipidega.
bituthene-kaitsetahvlid

Joonisel

 1. Procol vedelmembraan
 2. Kaitseplekk
 3. Kaitsetahvel
 4. Bitutape 4000

 

Betoonpindade hüdroisolatsioonimembraanid
Käesolevas infolehes kirjeldatud kaitsetahvlid on kasutatavad järgmiste Grace  hüdroisolatsioonisüsteemidega:

 • Procor® 2-süsteem
 • Procor® 4R-süsteem
 • Servidek®/Servipak®
 • Servirufe®

Informatsiooni nende hüdroisolatsioonimembraanide kohta saab toote infolehtedest.

Piirangud
Maksimaalne kaitsetahvlite katteta jätmise aeg enne pealmiste katete paigaldamist on 30 päeva.

Kaitsetahvlid tuleb alati täielikult katta tasanduskihi, pinnase või kõvakattega (ei kehti Procor Protection Board TD 1.5 korral).Kaitsetahvlid on hüdroisolatsiooni-membraani kaitseks pealmiste katete paigaldamise ajal. Kui kaitsetahvlitel on vaja liigelda ehitusmasinatega, tuleb tarvitusele võtta täiendavad kaitsemeetmed.

Kasutamine
Grace soovitab, et katuslagede hüdroisoleerimine ja kaitse teostatakse ainult väljaõppinud paigaldajate poolt. Saamaks infot õppinud paigaldajate kohta, kontakteeruge Grace’iga.

Paigaldamine

Grace Protection Roll 2

 1. Mõõta ja lõigata vajalik pikkus.
 2. Paigaldada vertikaalselt, nii et bituumenpaber oleks vastu hüdroisolatsiooni.
 3. Kaitsetahvlite kinnitamiseks kasutada Servitape ribasid.
 4. Kõik rulli lõpud teha ülekattega 50 mm, kruntida ja teipida Bitutape™ 4000-ga. Täieliku nakke saavutamiseks rullida.
 5. Tuulistes tingimustes kasutada ajutist raskust enne pealmiste katete paigaldamist.
 6. Kui on vajalik membraaniga mittenakkunud kaitse (soovitatav käidavatel pindadel), paigaldada polüeteenkile vastu hüdroisolatsiooni.
 7. Kui on vajalik membraaniga nakkunud kaitse (soovitatav liiklusega pindadel), paigalda bituumenpaber hüdroisolatsiooni vastu.

Servipak 3 või 6

 1. Tahvlite kinnitamiseks kasutada vajalikes kohtades Servitape ribasid.
 2. Tahvlite jätkud teha põkkliitena. Vuugid kruntida Primer B2-ga ja pärast krundi kuivamist teipida Armourtape`ga. Rullida korralikult, et saavutada täielik nake.
 3. Detailsete sõlmede tegemisel lõigata tahvlisse lõhe ja murda tahvlit 90°.

Procor Protection Board TD 1.5

 1. Tahvlite paigutamisel kasutada vajalikes kohtades Servitape ribasid.
 2. Kõik jätkud teha põkkliitena ja teipida Bitutape™ 4000-ga. Rullida korralikult, et saavutada täielik nake.
 3. Tuulistes tingimustes kasutada ajutist raskust enne pealmiste kihtide paigaldamist.
 4. Puitlaudise paigaldamisel kaitsetahvlitele paigaldada kandeprussid vaheldumisi või lõigata neisse süvendid, et võimaldada vee äravoolu.
 5. Kui on vajalik täiendav kaitse puitlaudise all, kasutada täitekihti kandeprusside vahel.

Ühelgi käesolevas infolehes loetletud kaitsetahvlil ei tekkinud torkeauke meisli löökkatsel vastavalt: The Highways Agency Bridge Deck Waterproofing Spetcification BD 47.

Tervishoid ja tööohutus
Vt vastavaid materjali ohutusandmelehti. Ohutusandmelehti saab kohalikult esindajalt (Eesti OÜ Langeproon Inseneriehitus) või tootja kodulehelt www.graceconstruction.com

Share