mc-logo-535

MC-Injekt 2033

Kahekomponentne polüuretaanvaik survelise vee kiireks peatamiseks

Omadused

 • Lahustivaba
 • Madal viskoossus
 • Hea tungivus pragudesse ja tühimikesse laiusega ≥ 0,1 mm
 • Paisub veega kokkupuutel sekunditega
 • Suurepärane nakkuvus ka märgadele praopindadele
 • Pikk kasutusaeg
 • Reaktsiooniaega saab vastavalt vajadusele muuta
 • Ei kahane oma mahus
 • Saab injekteerida voolava vee korral
 • Peatab surve all oleva vee

Kasutuskohad

 • Veevooluga pragude ajutine tihendamine enne MC-Injekt 2300 injekteerimist
 • Tühimike täitmine, et vähendada materjali kulu edasistel injekteerimistel
 • Vee sissetungi kiireks peatamiseks

Paigaldus

Üldised nõuded
Enne injekteerimist määrata pragude ulatus.
Olulised näitajad on prao tüüp, laius, tekkimise põhjus, liikuvus, pragude ja pealispinna seisund ning ligipääsetavus.
Praod peavad olema puhtad mustusest, õlist, rasvadest ja muust saastest. Praod puhastada kuiva õlivaba surveõhuga.

Ettevalmistamine
Enne MC-Injekt 2033 injekteerimist katta praod MC-DUR Kleber PU 47 või muu sarnase materjaliga ning paigaldada injektsioonitüüblid. Väljaanne “MC-Injektsioonisüsteemid” sisaldab juhtnööre selle kohta. Vaadake ka MC-Injekt 2300 ja MC-Injekt 2300 NV andmelehti.

Segamine
MC-Injekt 2033 koosneb kahest komponendist – põhikomponent A ja kiirendi B.
Segamisvahekord 5 : 1 kuni 10 : 1 lähtuvalt soovitud reaktsioonikiirusest.

Veega kokkupuutel toimub reaktsioon 40–60 sekundi jooksul, sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist ja segamisvahekorrast. Veega reageerides võib materjal paisuda oma mahus kuni 40 korda.

Segatud materjali kasutusaeg on 6–8 tundi eeldusel, et ei toimu kokkupuudet veega või õhuniisku-sega. Ühe tööpäeva jooksul kulutatava materjali võib valmis segada ühekorraga, kuid segu tuleb kaitsta õhuniiskusega kokkupuutumise eest.

Kui segatud materjali pinnale tekib niiskuse tõttu kile, siis vedel materjal allpool kilet on kasutamis-kõlblik.

Paigaldamine
MC-Injekt 2033 paigaldatakse sobiva injektsiooni-pumbaga. Injektsioonirõhk peab olema muudetav kogu survevahemiku ulatuses.

MC-Injekt 2033 injekteerimiseks soovitame injektsioonipumpa MC-I-500.

MC-Injekt 2033 injekteerimist teostada osade kaupa, et materjalil oleks piisavalt aega reageerida. Intervall sõltub paigalduskoha tingimustest. Paari sekundi jooksul on võimalik kindlaks teha edasise injektsiooni vajadus vastavalt vee läbitungile.

Temperatuuril alla +3 °C lõpetada MC-Injekt 2033 injekteerimine.

Muu informatsioon
MC-Injekt 2033 saab kasutada ainult esmaseks lekke sulgemiseks, sest materjal moodustab avatud pooridega struktuuri. Pärast lekke sulgemist tuleb lõplik injekteerimine teostada MC-Injekt 2300 või MC-Injekt 2300 NV-ga.

Kõik tööriistad puhastada pärast kasutamist MC-Thinner PU-ga. Mingil juhul ei tohi puhastamiseks kasutada vett või vett sisaldavaid puhastusaineid.

Tähtis
Jälgida ohutusnõudeid, mis on ära toodud materjali pakenditel ja andmelehel “Ohutusnõuded lahustit sisaldavate katete, materjalide ja keemiliselt reaktiivsete vaikude käsitsemiseks”.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share