epasit-logo

Vuugisaneerimismört epasit fsm

Kasutusvaldkond
epasit fsm on mõeldud looduskivide vuukimiseks sise- ja välistingimustes, kui vuugi laius on üle 10 mm, kasutatakse eelkõige niiskus- ja soolakoormusega müüritise puhul.

Omadused
epasit fsm on valmissegatud vuugimört. Seda tarnitakse loodusvalges toonis, kuid saab ka tehases näidise järgi toonida lasta. Kivistunult on epasit fsm vetthülgav.

Ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata ja vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid ja kuivsegu utiliseerida nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia
Vuugid tuleb puhtaks kraapida ja puhastada. Vajadusel kergelt niisutada. Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid.

Segada kott epasit fsm’i u. 5 liitri puhta veega kasutusvalmis seguks. Segada tuleks vähemalt 3 minutit. Seejärel epasit fsm’i vuukidesse suruda. Kaitsta pindu kiire kuivamise eest.

Materjalikulu: vastavalt vuukide laiusele ja sügavusele.

Ladustamine: hoida kuivas. Säilib u. 1 kuu.

Pakend: tarnitakse kuiva mördiseguna 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_fsm.pdf

Share