epasit-logo

Isolatsiooniplaat epatherm etp

Kasutusvaldkond
epatherm etp isolatsiooniplaadid on mõeldud kliima reguleerimiseks ning kondensvee ja hallituse tekkimise ärahoidmiseks siseruumides.

Plaate saab kasutada ka seinte ja konstruktsioonide soojusisolatsiooniks ning kuivehituseks. Lisaks nõuetele vastavatele ehitusfüüsikalistele omadustele on täidetud ka EnEV 2009 nõuded.

epatherm isolatsiooniplaate saab kasutada ka kuivehitusel (katuse väljaehitamine, ripplaed, vaheseinad).

Omadused
epatherm etp on valge, mineraalne kaltsiumsilikaadil põhinev plaat.

Plaadid on soojusisoleerivad, survekindlad ja helineelavad, mittesüttivad ning lihtsalt paigaldatavad. Suudavad suurtes kogustes niiskust imada ning uuesti välja anda. See „puhvermõju“ aitab ära hoida hallituse teket sisetingimustes ning ühtlasi vältida mustuse ja tolmu teket.

Tehnilised andmed:
Kuivtihedus 220 kg/m³
Poorsus 90 Vol.-%
Soojusjuhtivus 0,059 W/mk
Soojusjuhtivuse nimiväärtus 0,067 W/mK
Survetugevus >1 N/mm2.
Veeaurudifusiooni takistus 3
Tulekindlus: DIN 4102-4 A1
pH väärtus: 11 – 12

epatherm isolatsiooniplaatidel on ehitusteenuste töövõtuameti heakskiit (tõend nr Z-23.11-1768).

Ohutusnõuded: epatherm isolatsiooniplaadid ei ole kantud ohtlike ainete registrisse.

Jäätmekäitlus: materjali jääke võib utiliseerida nagu ehitusprahti.

Paigaldamine
Aluspinnalt eemaldada hallitus kehtivate eeskirjade kohaselt. Hävitamiseks kasutada epatherm etx ja sidumiseks hallitust siduvat ainet epatherm etb.

Aluspind kontrollida vastavalt DIN V 18550 ja vajadusel eeltöödelda. Ebatasane aluspind egaliseerida selleks ettenähtud mördiga, näiteks lubimördiga epasit mpm1 või lubitsementmördiga epasit mpm2.

Kohvi pealispind karestada ja kruntida tuletõkkega epasit ab. Koormust taluvad kipsist aluspinnad tuleb eeltöödelda kipsikrundiga epasit gg.

Vajadusel lõigata epatherm isolatsiooniplaadid parajaks käsisaega, tikksaega vm sobiliku töövahendiga. Plaadid kogu ulatuses kruntida epatherm etg krundiga.

Liim kanda tasandatud seinale või plaatidele hammastatud kelluga (hambad 10–12 mm).

Plaadid kohale suruda ja joondada. Plaatide servadele mörti mitte panna. Plaate mitte asetada kohakuti. Plaatide vahekoht peab olema vähemalt 20 cm kaugusel kõrvalrea (alumise ja ülemise) plaatide vahest.

Lagede, keerulise aluspinna ja ruumi kõrgusel üle 2,80 m tuleb plaadid lisaks liimimisele tüübeldada (2 tüüblit plaadi kohta ja kiil). Nurkades ning akna- ja ukseavades on soovitav kasutada servakaitset.

Seinte plaadid paigaldatakse aluspõrandani (pealmise katteta põrandapinnani).

Liitmike paigaldamisel on soovitav kasutada epasit ühendusainet.

Plaadid katta täies ulatuses sisepahtliga epatherm eti (1 kiht järgneva krohvimise jaoks, 2 kihti järgneva värvimise jaoks). Sisepahtlile on soovitav lisada epatherm võrkkangast. Seejuures on soovitav kasutada epatherm multi-eti paksusega 5-7 mm.

Viimistluskiht tuleb kokku sobitada teiste süsteemi komponentidega. Tapeedid, veeauru läbilaskvad ja vetthülgavad värvid ning krohvid kasutamiseks ei sobi. Sobivateks lahendusteks on:
– värvivõõp leelisvärviga epatherm etf
– ühekordne värvivõõp koos struktuurvärviga epasit esf
– krunt lubivärviga epasit kf/v ja kahekordne kiht lubivärvi epasit kfi või jämedat lubivärvi epasit kfg
– krunt krohviga epasit pg ja struktuurkrohviga epatherm ete/s või epatherm ete/r. Vajadusel lisada krohvile leelisvärvi epatherm etf

Ladustamine: hoida kuivas.

Tarnimisviis: plaadid on mõõtmetega 0,75 x 1 m ja paksusega 30 või 50 mm. Eritellimusena saab ka 20–160 mm paksusega plaate.

Akna- ja ukseavade katmiseks on 20 mm paksused ja 1 x 0,24 m suurused plaadid.

Lae ja vaheseinte lõikekohtade katmiseks on kiilukujulised plaadid mõõtmetega 1 x 0,60 m, mille laius kitseneb 40-lt 5 mm-le (vt tehnilist infolehte epatherm etp/K).

Rohkem infot toote märklehelt  epatherm_etp.pdf

Share