botament-535

Botament M 29 HP

Kõrgekvaliteetne elastne horisontaalpindade plaadiliim C2 E S1 

Toote kirjeldus
Botament M 29 HP on isevalguv elastne horisontaalpindade plaadiliim. Kiireks ja efektiivseks plaatimistööks pea kõikidele keraamilistele põrandakatetele sise- ja välistingimustes.

Omadused

 • võimaldab maksimaalset töökiirust
 • väga elastne
 • põrandaküttega aladele, rõdudele ja terassidele
 • segutühimikkudeta plaatimine
 • sujuv paigaldamine
 • sobiv suuremahulistel põrandatöödel
 • vihmakindel pärast ~ 6 kuni 8 tundi.

Rakendusalad
Katete paigaladamine:

 • klaaskivid ja portselan
 • erinevad kiviplaadid
 • põranda klinkertahvlid, -plaadid ja saviplaadid

Botament M 29 HP on spetsiaalselt välja töötatud ehitusprojektidele, kus põrandakatetele on esitatud kõrged tehnilised nõudmised.

Sobilikud aluspinnad

 • betoon
 • olemasolevad keraamilised plaadid
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi baasil tasanduskihid
 • valuasfalt (IC 10).

Kasutamine valuasfaldil on lubatud ainult siseruumides.

Tehnilised andmed
Vt toote andmelehte

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsemendipiimast, eraldavatest ainetest ja lahtistest osakestest

Pane tähele

 • Põranda konarused tasandada mördiga Botacem M 90 või M 100.
 • Paksemad põrandakihid teostada mördiga Botacem M 50, M 51, M 52 Duoplan või M 53 Extra.
 • Imavad pinnad kruntida Botament D 11-ga.
 • Tsemendi ja kaltsiumsulfaadi baasil aluspindadele teostada eelnevalt niiskustest.
 • Betoonist aluspindade minimaalne vanus: 3 kuud.
 • Maksimaalne Botament M 29 HP kihi paksus liivatatud valuasfaldil: 5 mm.

Mitte-imava aluspinna või olemasoleva vana plaatkatte peale paigaldades kruntida pind eelnevalt Botament D 15`ga (sisetingimustes) või teostada 24 tundi enne plaatide paigaldamist täiendav kiht Botament M 29 HP`ga.

Paigaldamine

 • Segamiseks kasutada külma ja puhast vett. Segada aeglaste pööretega segistiga kuni tekib ühtlane ja tihke, pasta-sarnane mass.
 • Enne pinnale kandmist segada mass veelkord kergelt läbi.
 • Botament M 29 HP valada anumast otse aluspinnale.
 • Esmalt teostada Botament M 29 HP`ga õhuke kontaktkiht (kraapekiht), kasutades kammliibi siledat poolt.
 • Seejärel kanda pahtlilabida hammastega poolega (minimaalselt 10 mm hambaga liip) värskele kontaktkihile Botament M 29 HP.
 • Plaadid suruda värskele pinnale kerge survega ja küljeltküljele nihutades ning seejärel rihtida.

Olulised tähelepanekud
Paigaldades keraamilisi plaatkatteid järgida kõiki olemasolevaid standardeid ja juhiseid.

Paigaldades plaatkatet värskele tsemendi baasil tasanduskihile, kontakteeruda Botament tehnilise toega Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.

Ohutusandmelehed on saadaval www.botament.com ja www.langeproon.ee kodulehel.

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitav enne paigaldamist teostada proov.

Kipsi baasil materjalidest aluspindadele paigaldades jälgida vastava tootja juhtnööre.

Botament M 29 HP ei tohi täiendavalt segada lisaainetega.

Rohkem infot toote märklehelt Botament M 29 HP.pdf

Share