LB Sprayflex 1K

Ühekomponentne polümeer-modifi tseeritud polüstüreen lisandiga paksbituumen hüdroisolatsioonimastiks maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks, vastavalt EN 15814 standardile ja veesurve tõkkena kasutamiseks vastavalt DIN 18533 standardile.

LB Sprayflex 1K annab maa-alustele konstruktsioonidele püsiva kaitse, vastavalt standardis DIN 18533 osa 3 toodud vee kokkupuute klassidele: W1-E (pinnaseniiskus ja survevaba vesi), W2.1-E (mõõdukas survline vesi ≤ 3 m veesammast), W3-E (survevaba vesi pinnasega kaetud lagedel) ja W4-E (pritsmevesi ja pinnaseniiskus soklil).

Vertikaalsete ja horisontaalsete pindade katmiseks, s.h. vundamendiplaatidele ning keldriseintele. Sobib kasutamiseks erinevate mineraalsete aluspindadega.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Polüstüreenlisandiga
 • Pragusid sildav ja paindlik
 • Lihtsasti kasutatav
 • Stabiilne
 • Pragudevaba kuivamine
 • Paigaldamiseks nii pritsides kui pahteldades
 • Vastupidav kõikidele looduslikus pinnases esinevatele agressiivsetele ainetele
 • Kasutamisvalmis
 • Radoongaasi tõke
 • Väga kiire paigaldamine ja kvaliteet, kasutades spetsiaalset õhuvaba pihustustehnoloogiat
 • Säilib plusskraadidel vähemalt 12 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Tihedus 0,65 kg/l
 • Materjali kahanemine kuivamisel 16 %
 • Kuivamisaeg/täielikult koormatav* 4 päeva
 • Vastupidav vihmale* 3-4 tundi
 • Lubatud temperatuur pealekandmise ja kuivamise ajal** +5…+30 °C

* Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23°C ja RH 50 % juures.
** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
1000 l mahuti


Vee kokkupuute klassid

Vee kokkupuute klassid Minimaalne
kuivanud kihi
paksus*
Märja kihi
paksus*
Kulunorm
W1-E (pinnaseniiskus, survevaba vesi) 3 mm 3,57 mm 3,57 l/m2
W2.1-E (mõõdukas surveline vesi ≤ 3 m veesammast) 4 mm 4,76 mm 4,76 l/m2
W3-E (survevaba vesi pinnasega kaetud lagedel) 4 mm 4,76 mm 4,76 l/m2
W4-E (pritsmevesi ja pinnaseniiskus soklil) 3 mm 3,57 mm 3,57 l/m2
Kraap-nakkekiht 1–2 l/m2

Näidatud kulunormid on minimaalsed võimalikud väärtused. Aluspind peab olema eelnevalt professionaalselt tasandatud – rakendada vajadusel täiendav kraap-nakkekiht.
Vastavalt standardis DIN 18533 osa 3 toodud juhistele lisada minimaalsele kihi paksusele täiendav 25% varu.


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

 • Aluspinna ettevalmistus peab olema teostatud vastavalt standardis DIN 18533 Osa 3 toodud juhistele.
 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
 • Konstruktsioonide välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita ümardamiseks sobiva remondiseguga.
 • Võimalust õhumullide tekkele avatud pooride ja pragudega pinnal vähendada eelnevalt kraap-nakkekihi paksbituumenmastiksi LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K paigaldamisega.
 • Mineraalsed aluspinnad peavad olema eeltöödeldud LB Prymarybit bituumenkrundiga (ca 0,1…0,2 l/m2).
 • Avatud vuugid ja praod läbimõõduga kuni 5 mm tuleb eelnevalt tasandada kasutades paksbituumenmastiksit LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K.
 • Avatud vuugid ja praod läbimõõduga > 5 mm tuleb eelnevalt tasandada sobiva parandusmördiga..

Materjali paigaldamine

 • LB Sprayflex 1K tarnitakse paigaldamiseks valmina ja kantakse ettevalmistatud pinnale ühtlaselt vähemalt kahes kihis, pärast LB Prymarybit bituumenkrundi kuivamist.
 • Materjali paigaldatakse kas õhuvabal pritsmeetodil või käsitsi kellu, liimikammi vms.
 • Teise kihi paigaldamist alustada alles siis, kui esimene kiht on kuivanud nii, et seda ei oleks võimalik enam vigastada.
 • Töövahendeid pesta veega koheselt pärast toote kasutamist..

Märkleht Spreyflex 1K (pdf, 0.3 MB)
 

Share