botament-535

Botament DF 9 3IN1

1 k vedelmembraan 

Toote kirjeldus
Botament DF 9 3IN1 on pragusid sildav komposiitne 1 k vedelmembraan, mida kasutatakse siseruumides plaatide aluse hüdroisolatsioonikihina. Botament DF 9 3IN1 sobib kasutamiseks mõõduka veekoormusega vannitubades ja duširuumides. Vedelmembraani kuivanud kihi pinnakaredus tagab plaadiliimiga väga tugeva nakke.

Omadused

 • väga elastne
 • pragude katvus on vastavuses standardiga EN 14891
 • avatud veeauru difusioonile
 • peale kanda rulli, pintsli või pahtlilabidaga
 • lahustivaba
 • suur kuivanud pinna karedus
 • katsetatud ühtse süsteemina koos Botament hüdroisolatsioonilindi ja lisatoodetega

Kasutusalad
Pindade hüdroisoleerimine:

 • betoon, kergbetoon ja poorbetoon
 • vuukidega müüritis
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi baasil aluskihid
 • CS II, CS III ja CS IV kipskrohvisegud vastavalt standardile EN 998 (survetugevus ≥ 2.5 N/mm²)
 • Botament BP niiskuskindlad kergplaadid
 • kiudtsement plaadid
 • kipsplaadid
 • kipsisegust aluspinnad
 • valuasfalt (IC 10).

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsemendipiimast, eraldavatest ainetest ja lahtistest osakestest

Pane tähele:

 • olemasolevad praod eelnevalt professionaalselt täita
 • ebatasased aluspinnad tasandada
 • suurte pooridega aluspinnad eelnevalt siluda (näiteks Botament M 21 Classic või Botament Multistar seguga)
 • imavad pinnad eelnevalt kruntida Botament D 11`ga
 • olemasolevatele keraamilistele plaatidele kanda õhuke Botament DF 9 3IN1 kontaktkiht

Tehnilised andmed
Vt toote andmelehte

Paigaldamine
Botament DF 93IN1 täielikult segada ja kanda pinnale vähemalt kahes kihis, kasutades lambanahkset rulli, pahtlilabidat või lamedat harja (iga järgneva kihi kandmisel peab eelnev kiht olema täielikult kuivanud).

Membraani kuiva kihi kogupaksus peab olema vähemalt 0,5 mm (1,0 mm märg kiht).
Kuiv kiht ei tohi olla paksem kui 1 mm.

Järgnev plaatide paigaldus teostada Botament M 21 Classic, Multistar, Multistone või Botament M24 Rapid Flexible Adhesive segudega.

Vuugid, sise- ja välisnurgad ning väljaulatuvad konstruktsiooniosad katta koos esimeses membraanikihiga Botament SB 78, Botament DB hüdroisolatsioonilindiga või teiste antud projektis ette nähtud lisatoodetega. Kuivanud esimene membraanikiht koos täiendavate hüdroisoleerimistoodetega katta teise kihiga.

Märkused
Botament DF 93IN1 kuivamisprotsessi ajal kaitsta membraani niiskuse, tuuletõmbuse, päikesekiirguse ja suurte temperatuurikõikumiste eest. Kuivamise ajal ei tohi õhu relatiivne niiskus ületada 80%.

Botament DF 93IN1 ei ole vastupidav mehaanilisele koormusele.

Botament DF 93IN1 ei sobi kasutamiseks pidevalt niisketel ja negatiivse veerõhuga aladel.

Ohutusandmelehed kodulehel: www.botament.com ja www.langeproon.ee

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitav teostada eelnev kohapealne proov.

Rohkem infot toote märklehelt  Botament DF9 3IN1.pdf

Share