Laeb...

Võru Riigigümnaasium

Võru Riigigümnaasium asub Võru linna vanimas majas, mis ehitati umbes 300 aastat tagasi. Hoone oli esialgu kasutusel härrastemajana. 1804. aastal sai endisest härrastemajast algkool, 1810. aastal kreiskooli hoone. 1830. aastal toimusid esimesed suuremad ümberehitustööd, mil maja kaotas varasema segmentfrontooni ning kaksiktrepiga peasissepääsu. Teise korruse sai maja enne Esimest maailmasõda, aastail 1911-1912. 1960-ndate aastate alguses muudeti osaliselt hoone fassaadi ning hoovile ehitati tüüpprojekti järgi kahekorruseline silikaattellistest juurdeehitis.

Riigigümnaasiumi ehitustööde käigus rekonstrueeriti täielikult olemasolev hooneosa ning selle kõrval asunud silikaattellistest juurdeehituse asemele rajati 2-korruseline soklikorrusega raudbetoonpaneelidest hooneosa. Mõlemad hooned seoti üheks tervikuks kolmekorruselise klaasgaleriiga. Uuendatud õppehoone kasulik netopindala on 3 219 ruutmeetrit, millest üle poole moodustab uus juurdeehitus. Tööde tellijaks oli Riigi Kinnisvara AS, peatöövõtjaks Nordecon AS.

Vana hooneosa välimiste tööde käigus tasandati pinnad tsementseguga ning hüdroisoleeriti paksbituumenvõõbaga epasit bdk/2k. Seinad soojustati ning kaeti drenaažimatiga Interplast Iso-Drain 8 Geo. Uue hoone osa soklipaneelid kaeti sise- ja välisküljelt Feb Aquaseal Hyprufega.

Vana hoone sisemiste tööde käigus paigaldati betoonpindadele veetihekrohv Denso XP SPB 2. Tellistest seinad kaeti nakkekrohviga epasit MineralSanoPro hb ning veetiheda krohviga epasit MineralDicht sperr. Valati ka uus betoonpõrand, mille alla paigaldati rullhüdroisolatsioon Cetco Voltex DS. Seina ja põranda vuugi tihendamiseks paigaldati seinte perimeetrile veetoimel paisuv töövuugilint ning injektsioonivoolik. Lisaks teostasime tööde käigus ka horisontaalse niiskustõkke paigalduse pinnasevee kapillaartõusu vastu.

Share

Mida tegime

Teostasime hoone välimised ja sisemised hüdroisolatsioonitööd.

Mida kasutasime

EPASIT bdk/2k
EPASIT MineralDicht sperr
EPASIT MineralSanoPro hb
Denso XP SPB 2
CETCO Voltex DS
CETCO Waterstop RX
FEB Aquaseal Hyprufe
INTERPLAST Iso-Drain 8 Geo