Laeb...

Ülemiste liiklussõlme autotunnel (rajatis 2)

Tunnelite ja rampide põhjaplaadid hüdroisoleeriti rullmembraaniga GRACE Preprufe 300R. Preprufe membraani läbivate injektsioonankrute ümbrus tihendati vedelmembraaniga GRACE Bituthene LM. Rullmembraani servad tihendati vedelmembraaniga GRACE Bituthene LM. Rampide seinad hüdroisoleeriti GRACE Bituthene 4000 membraaniga. Rullmembraani servad tihendati vedelmembraaniga GRACE Bituthene Mastic. Tunnelite ja rampide seintele ning tunnelite lagedele paigaldati hüdroisolatsiooni kaitseks ja pinnavete drenaažiks drenaažimatt Colbond Enkadrain. Tunnelite ja rampide põhjaplaatide deformatsioonivuukidesse paigaldati PVC-vuugilindid Kunex DA 50/3 ja KUNEX FA 90. Sama süsteemi kasutati ka deformatsioonivuugis tunneli põhjaplaadi ja rambi põhjaplaadi vahel ning deformatsioonivuugis tunneli seinte ja rambi seinte vahel. Lisaks paigaldati Kunex DA 50/3 tunnelite ja seinte deformatisoonivuukidesse. Tunnelite laeplaadi välispinnale paigaldati liikumisvuuki PVC-vuugilint Serviseal Type B. Seest poolt kaeti tunnelite ja rampide põhi võõphüdroisolatsiooniga Xypex Concentrate. Pealesõiduplaadid kaeti võõpisolatsiooniga FEB Aquaseal Hyprufe.

Share

Mida tegime

Teostasime autotunnelite ja allasõidurampide välimised ja sisemised hüdroisolatsioonitööd ja deformatsioonivuugilintide paigalduse.

Mida kasutasime

GRACE Preprufe 300R
GRACE Bituthene 4000
GRACE Bituthene LM
GRACE Bituthene Mastic
XYPEX Concentrate
FEB Aquaseal Hyprufe
KUNEX DA 50/3
KUNEX FA 90
GRACE Serviseal Type B
COLBOND Enkadrain
INTERPLAST Iso-Drain 8 Diagonal