feb-logo

FEB Black Bitumen Paint

Pintsliga metallile, betoonile ja tellismüüritisele kantav kaitsevärv


Toote kirjeldus
BlackBPaint
FEB AQUASEAL BLACK BITUMEN PAINT on pintsliga pealekandmiseks sobiv üldotstarbeline bituumenvärv.

Tavalised kasutamisvaldkonnad
Musta bituumenvärvi FEB AQUASEAL on võimalik kanda suuremale osale aluspindadest ning sealhulgas ka raud- ja teraskonstruktsioonidele, metalltoodetele ja -valatistele ning asbesttsement-plaatidele ja betoonkonstruktsioonidele.
Tähelepanu! Must bituumenvärv FEB AQUASEAL EI OLE SOBIV kasutamiseks KALATIIKIDE juures.

Omadused ja eelised

  • On lihtsalt pintsliga pealekantav.
  • Kuivab kiiresti.

Kasutamisjuhised
Aluspinna ettevalmistamine
Uued pinnad tuleb puhastada kõikidest rasvainete, õlide ja muude võõrainete jälgedest. Enne värvimist on vaja täielikult eemaldada valtsimistagi ja rooste. Kui varasem värvikiht on kindalt pinnale liibunud ja terve, siis ei ole seda tarvis kõrvaldada. Kestendav värv, katlakivi, rooste, pori, rasv jne tuleb täielikult eemaldada, et pinnal poleks mitte mingisuguseid lahtiseid materjale. Kõikide selliste pindade puhul, millelt roostet ei ole võimalik tervikuna eemaldada, kuid mis vajavad pikaajalist kaitset, tuleb kasutada kiirestikuivavat pliimennikut, tsinkfosfaatkrunte või mõnda muud roostetõrjekruntvärvi vastavalt nende valmistajate juhistele. Enne pinna värvimist lastakse kruntvärvidel kuivada. Sellistele puhastele ja roostevabadele pindadele, mis vajavad kruntimist, kandke pintsliga üks kiht katuse- ja kraekrunti FEB AQUASEAL FLASHING AND ROOF PRIMER ning laske sellel tavalistes keskkonnatingimustes 20…40 minutit kuivada. Ka poorsed või pudedad pinnad tuleb kruntida katusekrundiga FEB AQUASEAL FLASHING AND ROOF PRIMER või katta musta bituumenvärviga FEB AQUASEAL, mida on 20% võrra lahjendatud lakibensiiniga. Musta bituumenvärvi FEB AQUASEAL võib peale kanda ka pihustiga või töödeldavad esemeid sellesse kastes. Viimasel juhul tohib värvi vajaduse korral lakibensiiniga lahjendada.

Pealekandmine
Võimalike pooride kõrvaldamiseks ja värvi ühtluse tagamiseks kõrgemates kohtades on soovitatav kasutada vähemalt kaht värvikihti. Teine kiht kandke peale pärast esimese kuivamist.

Katvus
Musta bituumenvärvi FEB AQUASEAL soovitatav kulumäär on madalsüsinikterase katmisel 10 m²/l ühe kihi kohta ja betooni katmisel sõltuvalt selle poorsusest 5m²/l.
Töövahendeid saab puhastada ja mahavalgunud värvi kõrvaldada lakibensiini või petrooleumiga.

Säilitamine
Must bituumenvärv FEB AQUASEAL sisaldab süttivat lahustit ning toote säilitamise ja kasuta-mise ajal tuleb rakendada kõikvõimalikke tuleohutusabinõusid.
Säilitage toodet jahedas kohas. Hoidke seda eemal kõikidest süttimisallikatest. Suitsetamine toote läheduses on keelatud. Tutvuge tervise- ja ohutuskaardiga.

Kõlblikkusaeg
Säilitamisel avamata mahutites valmistajafirma juhiste kohaselt vähemalt kaks aastat.

Rohkem infot toote märklehelt Black_Bitumen_Paint.pdf

Share