Laeb...

Enefit 280 Auveres

Põlevkiviõli tehase kütuse vastuvõtu punkrid ja etteande tunnelid.

Kuna konstruktsioon asus max 5 m sügavusel, pinnasevee sees, siis kasutati konstruktsiooni betoonis veetiheduse saavutamiseks Xypex Admix C1000-NF lisandit ning vuugid isoleeriti topelt, kasutades Cetco Cetflex ACF125/AC125 metallist töövuugilinti ning Besaplast AA320 PVC-linti. Mõningastes kohtades oli metall-lindi asemel kasutatud ka Cetco Waterstop RX-101 paisuv töövuugilint või Desoi injektsioonivoolik.

Raketise tõmbiaukude tihendamiseks kasutati Cetco RSA raketise tõmbitorusid ja STB täitekorke ning Xypex Patch & Plug veetihedat segu. Veetihedust nõudvaks betooniremondiks kasutati Xypex Patch & Plug segu või muul juhul MC Zentrifix KMH + MC Nafufill KM250 betooniremondisegu.

Share

Sarnased objektid

Auvere elektrijaam

Hoonete põhjaplaatide töövuukides kasutati Cetco Formax 1000 profiilset võrkraketist. Töövuugid isoleeriti Cetco Waterstop RX-101 ja Besaplast A150 PVC-vuugilindiga. Postivundamentide ankurduskastide moodustamiseks kasutati Cetco Stalbox kaste. T-kujuliste r/b sõlmedes kasutati armatuuri jätkamiseks Cetco Ubox RSH profiili. Kütuse etteande tunnelites kasutati betoonis…

Punane 74a autohooldustöökoda

-1 korruse konstruktsioonis kasutati kaitse ja hüdroisolatsiooni eesmärgil Xypex Admix C-1000 betoonilisandit. Töövuugid isoleeriti Grace Adcor 500S paisuva vuugilindiga ning raketise tõmbiaugud täites Xypex Patch & Plug veetiheda seguga ja Adeka Ultraseal P-201 paisuva pastaga.

Laagri Rimi

Laagri Rimi, kaubanduskeskuse katuseparkla betoonkoorik. Katuseparkla liiklusega raudbetoonkooriku kaitseks (nt. lumesulatussoolad) kasutati Xypex Admix C-1000NF betoonilisandit.

Raua 34 korrusmaja Tallinnas

Konstruktsioonis kasutati kaitse- ja hüdroisolatsiooni eesmärgil XYPEX Admix C-1000NF betoonilisandit. Töövuukides kasutati CETCO Cetflex ACF125 metallist töövuugilinti ning CETCO Waterstop RX-101 DX paisuvat vuugilinti. Raketise tõmbiaugud täideti veetihedalt CETCO RSA raketise tõmbiaukude veetiheda süsteemiga ja XYPEX Patch & Plug seguga.

Poska 39

Keldrikorruse hüdroisoleerimiseks kasutati topeltsüsteemi: betooni lisandit Xypex Admix C-1000NF ja hüdroisolatsioonimembraani Grace Preprufe 300R. Töövuugid on isoleeritud PC Bentostrip T töövuugilindiga. Raketise tõmbiaugud on täidetud veetihedalt Cetco STB täitekorkidega ja Xypex Admix C-1000NF lisandiga seguga.


Mida tegime

Materjali müük.
Tellija/teostaja: Maru Betoonitööd AS / Betoonimeister AS / Merko Ehitus AS

Mida kasutasime

XYPEX Admix C-1000NF
CETCO Waterstop RX-101 DH töövuugilint
CETCO Cetflex ACF 125 / AC 125
BESAPLAST AA320 töövuugilint
DESOI injektsioonivoolikud
XYPEX Patch ja Plug
XYPEX Concentrate
CETCO RSA raketise tõmbitorud
CETCO STB raketise tõmbitoru täitekorgid
MC Zentrifix KMH
MC Nafufill KM 250