betosan_logo

DENSOCRETE 111

Mineraalne betooni nakkekiht ja armatuuri korrosioonivastane kaitsekiht.

Toote omadused

Kahe-komponentne, koosneb kuivast anorgaanilisest komponendist ja vees lahustuvast modifitseeritud akrülaat-dispersioonist. Vastab EN 1504-7 standardi nõuetele.

  • Tarnitakse komplektis mõõdetud komponentidena;
  • hea töödeldavus;
  • kantakse pinnale käsitsi või pihustades;
  • ideaalne nake betooni ja armatuuriga;
  • püsivalt veekindel;
  • tagab sarruse leeliselise ümbruse aktiivse taastumise.

Kasutamine

DENSOCRETE 111 on kahe-komponentne polümeer-tsemendisegu armatuuri kaitseks ja nakkekihi tekitamiseks betoonaluse ja remondimaterjalide vahele, spetsiaalselt BETOSAN MONOCRETE PPE ja PPE TH sarja toodetele, s.h. kahjustatud betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide parandamiseks.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-7 standardi nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod Nõuded Tulemused
Korrosioonivastane kaitse EN 15183 Kaetud pind on ilma korrosiooni ja paisumiseta, korrosioon plaadi serval <1mm vastab nõuetele
Klaasistumistemperatuur EU 12614 NPD
Hõõrdetakistus EU 12614 NPD

Füüsikalised ja mehaanilised parameetrid

Värvus Mittestandardne hall
Kuivkomponendi tihedus (kg/m³) 1620 ± 40
Vees lahustuvate kloriidide sisaldus (%) <0.01
Nake aluspinnaga (MPa) >25

Sertifikaadid
Vastavuses EN 1504-3 standardi protokollile Nr. 1301-CPD- 0295, välja antud TS´US, Bratislava. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised
Aluspind
Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud osad remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Betoonpinna iga kihi tõmbetugevus peab olema vähemalt 1,5 MPa. Roostes armatuur eelnevalt lahti piigata ning hoolikalt kõikidest korrodeerivatest osakestest puhastada. Enne nakkekihi paigaldamist peab aluspind olema korralikult niisutatud. Kui niisutamine ei ole võimalik, kasutada immutuslahust.

Nakkekihi valmistamine toimub kaheastmelise protsessina.

Esimene aste seisneb immutuslahuse ettevalmistamises, mis kantakse pinnale, vähendades aluspinna imamisvõimet – juhul kui korralik niisutamine ei ole võimalik. Immutuslahuseks segada 0,5 liitrit vedelkomponenti veega, suhtevahemikus 1 : 5 kuni 1 : 8, sõltuvalt aluspinna poorsusest ja kvaliteedist (tihe betoonpind vajab suuremat vedeldamist! ).

Nakkevõõp DENSOCRETE 111 valmistada piisavalt suures anumas, segades korralikult kokku 25 kg kuivkomponenti ja ülejäänud 7,5 kg (7,5 liitrit) vedelkomponenti. Parim segamisvahend on elektriline segisti. Segu konsistentsi võib vajadusel muuta, lisades kuni 10% vett. Väiksema pakendi puhul on märgitud kogused 10 korda väiksemad.

Töödeldavus Valmis segatud nakkekiht on töödeldav 90 minutit, temperatuuril 20 °C ning õhu relatiivsel niiskusel 50 – 70 %. Valmis segatud segu kaitsta kuivamise eest. Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

Nakkevõõba paigaldamine.
Enne DENSOCRETE 111 nakkekihi peale kandmist on otstarbekas töödeldav pind põhjalikult niisutada. Kui see pole teostatav ja aluspind on liiga kuiv või imav, katta pind immutuslahusega. Pinda saab immutada ülalmainitud viisil valmistatud lahusega, s.o vedeldades vedelkomponenti veega vahekorras 1 : 5 kuni 1 : 8, sõltuvalt aluspinna poorsusest ja kvaliteedist. Väga imaval ja kuival aluspinnal võib immutamist korrata (kaks või kolm korda), tehnoloogilise vaheajaga 120 minutit, iga immutuskorra vahel. Immutamisega ei tohi kaasneda betoonpinnal läikivat kilet. Nakkekiht kanda peale aluspinna immutamist ajavahemikus, alates 120 minutist kuni 24 tunnini.
Kui DENSOCRETE 111 kasutada armatuuri korrosioonitõrjeks, kanda teine kiht ajavahemikus 1 tund kuni 6 tundi, peale esimest töötlemist, kuid vahetult enne remondimördi paigaldamist, niiskele nakkekihile. Paigaldamise kulg on analoogne, kui seda kasutatakse nakkekihina. DENSOCRETE 111 kanda remonditava konstruktsiooni immutatud pinnale – kihi paksusega ligikaudu vahemikus 1 kuni 1.5 mm. Remondimört või uus betoonikiht kanda selliselt paigaldatud nakkekihile viivitamatult.

Avatud oleku aeg. Peale konstruktsioonile kantud nakkekihti on avatud oleku aeg maksimaalselt 30 minutit, temperatuuril 20 °C ning õhu relatiivsel niiskusel 50 – 70 %. Temperatuuri tõustes ning õhu suhtelise niiskuse vähenedes remondimördi või uue betooni paigaldamise võimalik ajavahemik väheneb.

Materjali kulu
Nakkekihi kulu on 0,6 ÷ 1,2 kg/m², sõltuvalt töödeldava pinna poorsusest ja imamisvõimest.

Rohkem infot toote märklehelt
Densocrete 111 (pdf, 0.6 MB)

Share