betosan_logo

SUPERFIX TH

Paisuv tiksotroopne kuivmördist täitematerjal kinnituselementide fikseerimiseks, läbiviikude tihendamiseks ja defektide parandamiseks betoonkonstruktsioonides.

Toote omadused
Ühe-komponentne kuivmördisegu, mis sisaldab paisuvat lisandit. Vastab EN 1504-6 standardis esitatud kinnituselementide ja raudbetooni sarrusvarraste kasutamise nõuetele.

  • paigaldamine käsitsi või mehaaniliselt;
  • tiksotroopne – ei voola;
  • püsivalt veekindel;
  • väga heade mehaaniliste omadustega;
  • tänu paisumisele täidab ideaalselt avad ja õõnsused.

Kasutamine
SUPERFIX TH on ühe-komponentne paisuv portlandtsemendi baasil kuivmördisegu. Välja töötatud eelkõige avade ja õõnsuste täitmiseks betoonstruktuurides. SUPERFIX TH mört tagab püsiva ja korrektse betooni täitmise ning monolitiseerimise. Tagab kinnituselementidele aluselise kaitse ning võimalik kasutada ka monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide ühenduskohtades.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-6 standardi nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod Nõue Tulemused
Tõmbekatse (mm) EN 1881 < 0.6 < 0.3
Kloriidiooni sisaldus (%) EN 1015-17 < 0.05 < 0.02

Füüsikalised ja mehaanilised parameetrid

SUPERFIX TH f r
Värvus Mittestandardne hall
Tihedus (kg/m3) 1530 ± 40
Tõmbetugevus (MPa) 7 Päeva > 7.5 > 8.5
28 Päeva > 10.0 > 10.5
Survetugevus (MPa) 7 Päeva > 45 > 55
28 Päeva > 55 > 60
Paisumine (ruumala muutus) % 1) 28 päeva möödudes +0,6
1) temperatuuril 20±5°C, välisõhu 50 – 75% relatiivse niiskuse juures

Sertifikaadid
Sertifitseeritud vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr 22/1997 ja valitsuse määrusele nr 312/2005. Pidevat sõltumatut kvaliteedikontrolli teostab katselabor Nr. 095/2002, Horský s.r.o.
Kvaliteedisüsteemi järelvalvet teostab volitatud juriidiline isik nr 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud betooniosad ning tolm remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Enne segu paigaldamist peab aluspind olema korralikult niisutatud vähemalt 120 minuti jooksul.

Mördi ettevalmistamine SUPERFIX TH ettevalmistuseks tuleb seda segada kindla koguse veega. Soovituslik segamise vahekord on toodud allolevas tabelis. Optimaalne vee kogus võib teatud intervalli raames kõikuda, mis on üsna sage nähtus tsemendist sideainet sisaldavatele mörtidele.

Mört Liik (mm) Soovituslik segamisvahekord Mördi paksus (mm)
Kuiv komponent (kg) Vesi (liitrit) min (mm) max (mm)
SUPERFIX TH f 0 ± 1 25 3.25 ± 3.75 5 35
SUPERFIX TH r 0 ± 4 25 3.20 ± 3.70 20 piiramatu

Segu on töödeldav 50-60 minutit, 20°C juures.

Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

Mördi paigadamine SUPERFIX TH on hästi töödeldav ja heade nakkeomadustega. Et tagada väga hea pragude täituvus, on vajalik mörti hoolikalt segada ja väljutada segust kõik õhupoorid.

Pinna järelhooldamine Töödeldud pindu tuleb vahetult pärast mördi pealekandmist katta kas PE kile, asaaniisutatud geotekstiili või mõne muu kattekihiga.

Materjali kulu
Kuivmördi erikulu (kattevõime) on vahemikus 1,8 – 1,9 kg/dm3.

Rohkem infot toote märklehelt
Superfix TH (pdf, 0.6 MB)

Share