betosan_logo

SUPERFIX XP TH

Paisuv tiksotroopne kuivmördist täitematerjal XYPEX ADMIX C-100 lisandiga kinnituselementide fikseerimiseks, läbiviikude tihendamiseks ja defektide parandamiseks betoonkonstruktsioonides.

Toote omadused
Ühe-komponentne kuivmördisegu, mis sisaldab paisuvat ja veekindlat XYPEX ADMIX C-100 lisandit. Vastab EN 1504-6 standardis esitatud kinnituselementide ja raudbetooni sarrusvarraste kasutamise nõuetele.

  • paigaldamine käsitsi, tiksotroopne – ei voola;
  • pinnaga ideaalne nakkumine;
  • püsivalt veekindel;
  • väga heade mehaaniliste omadustega;
  • tänu paisumisele täidab ideaalselt avad ja õõnsused;
  • tänu poorstruktuuris toimuvale kristallisatsioonile sulgeb püsivalt avad ja liitekohad;
  • kaitseb betoonpinda vee, õlitoodete jms. eest;
  • täiustatud keemilise vastupidavusega.

Kasutamine
SUPERFIX XP TH on ühe-komponentne paisuv portlandtsemendi baasil kuivmördisegu, välja töötatud eelkõige kinnituselementide fikseerimiseks ja avade ning õõnsuste täitmiseks betoonstruktuurides. SUPERFIX XP TH mört tagab püsiva ja korrektse betooni täitmise ning monoliitsuse. Tagab kinnituselementidele aluselise kaitse ning võimalik kasutada ka monteeritavate r/betoonkonstruktsioonide liitekohtade ühendamisel. Parandatud piirkonnad on täielikult kaitstud nii vee kui ka muude vedelike, eriti õliproduktide vastu.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-6 standardi nõuded ja katsetulemused

Katsetamismeetod Nõue Tulemus
Tõmbekatse (mm) EN 1881 < 0.6 < 0.3
Kloriidiooni sisaldus (%) EN 1015-17 < 0.05 < 0.02

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

SUPERFIX XP TH f r
Värvus Mittestandardne hall
Tihedus (kg/m3) 1530 ± 40
Tõmbetugevus (MPa) 7 päeva > 7.5 > 8.5
28 päeva > 10.0 > 10.5
Survetugevus (MPa) 7 päeva > 45 > 55
28 päeva > 55 > 60
Paisumine (ruumala muutus) % 1) 28 päeva möödudes +0,6
Filtratsiooni koefitsient K (ms-1) 2.5×10-12
1) temperatuuril 20±5°C, välisõhu 50 – 75% relatiivse niiskuse juures

Sertifikaadid
Toode on sertifitseeritud vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr 22/1997 ja valitsuse määrusele nr 312/2005. Pidevat sõltumatut kvaliteedikontrolli teostab katselabor Nr. 095/2002, Horský s.r.o.
Kvaliteedisüsteemi järelvalvet teostab volitatud juriidiline isik nr 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud betooniosad ning mustus remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Enne segu paigaldamist peab aluspind olema korduvalt ja korralikult niisutatud 120 minuti jooksul.

Mört Liik (mm) Soovituslik suhtevahekord Mördi paksus (mm)
Kuiv komponent (kg) Vesi (l) Minimaalne Maksimaalne
SUPERFIX XP TH f 0 ± 1 25 3.25 ± 3.75 5 35
SUPERFIX XP TH r 0 ± 4 25 3.20 ± 3.70 20 piiramatu

Mördi ettevalmistamine SUPERFIX XP TH ettevalmistuseks segada vastav kogus vett kuivkomponendile. Soovituslik suhtevahekord on ülaltoodud tabelis. Optimaalne vee kogus võib etteantud vahemikus kõikuda, mis on üsna sage nähtus tsemendist sideainet sisaldavatele mörtidele.

Valmis segu on töödeldav 50-60 minutit, temperatuuril 20°C.

Töödeldava pinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

Mördi pealekandmine SUPERFIX XP TH on välja töötatud spetsiaalselt väiksemahulisteks remonditöödeks ja betoonstruktuuri defektide parandamiseks. SUPERFIX XP TH saab paigaldada mehaaniliselt või käsitsi. Avade täitmisel teostada kogu täitmisprotsess koheselt algusest lõpuni, et täitematerjali ei tekiks tühimikke.

Pinna järel hooldamine Töödeldud pindu tuleb vahetult pärast mördi pealekandmist katta kas PE kile, niisutatud geotekstiili või mõne muu kattekihiga.

Materjali kulu
Kuivmördi kulu on vahemikus 1,8 – 1,9 kg/dm3

Rohkem infot toote märklehelt
Superfix xp th (pdf, 0.3 MB)

Share