LB Handflex F 2K

Kahekomponentne polümeer-modifi tseeritud fiibertugevdusega paksbituumen mastiks maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimiseks, vastavalt standardile EN 15814 ja DIN 18533 – survelise vee kaitseks.

Kaitseb pinnasega kokkupuutuvaid konstruktsioone püsivalt vee mõjude eest, vastavalt standardi DIN 18533 osa 3 veemõjuklassidele W1-E (pinnase niiskus ja survevaba vesi), W2.1-E (mõõdukas surveline vesi ≤ 3 m veesammast), W3-E (survevaba vesi maa-alustele lagedele) ja W4-E (avatud vee pritsmetele ja pinnase niiskusele).

Võimaldab katmist nii vertikaalsetele, kui ka horisontaalsetele aluspindadele – betoonkonstruktsioon, vundament ja keldrisein jne.

Paigaldamiseks kõikidele teadaolevatele mineraalsetele aluspindadele.


Toote omadused

 • Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
 • Fiibertugevdusega
 • Pragusid sildav ja elastne
 • Hea töödeldavus
 • Kõrge stabiilsuskindlus
 • Ühtlane kuivamine
 • Pinnale kandmine – käsitsi – kelluga, harjaga
 • Vastupidav kõikidele maapinnas sisalduvatele agressiivsetele ainetele
 • Kuivamisel kiire vihmale vastupidavus
 • Radoongaasi kindel
 • Püsivalt jäätumiskindel, säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Tihedus 1,10 kg/l
 • Materjali kahanemine kuivamisel 24 %
 • Kivinemisaeg/täielikult koormatav* 1-2 päeva
 • Vihmakindel 4 tundi
 • Tardumisaeg* min. 1-2 tundi
 • Lubatud temperatuur pealekandmisel ja kuivamisel** +5…+30 °C

* Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja 50% relatiivse õhuniiskuse juures.
** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
30 l ämber | 18 ämbrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 585 kg
A komponent 22 kg | B komponent 8 kg


Vee kokkupuute klassid

Vee kokkupuute klassid Minimaalne
kuivanud kihi
paksus*
Märja kihi
paksus*
Kulunorm
W1-E (pinnase niiskus, survevaba vesi) 3 mm 3,95 mm 4,34 kg/m2
W2.1-E (mõõdukas vee surve ≤ 3m veesammast) 4 mm 5,26 mm 5,79 kg/m2
W3-E (survevaba vesi pinnasega kaetud lagedel) 4 mm 5,26 mm 5,79 kg/m2
W4-E (avatud vee pritsmetele ja pinnaseniiskusele) 3 mm 3,95 mm 4,34 kg/m2
Kraap-nakkekiht 1-2 kg/m2
Isolatsiooniplaatide ja drenaažimati kinnituskiht 1-2 kg/m2

Näidatud kulunormid on minimaalsed võimalikud väärtused. Aluspind peab olema eelnevalt professionaalselt tasandatud – rakendada vajadusel täiendav kraap-nakkekiht. Vastavalt standardile DIN 18533 Osa 3, lisada minimaalsele kihi paksusele täiendav 25% varu.


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

 • Aluspinna ettevalmistus peab olema teostatud vastavalt standardile DIN 18533 osa 3.
 • Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sirge, stabiilne, jäätumiskindel ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
 • Aluspinna välisnurgad ja vuugid peavad olema ümardatud ja täidetud, kasutades sobivat remondisegu.
 • Õhumullide tekkimist betooni avatud pooride ja pargude kohal aitab vähendada eelnev täiendav kraap-nakkekihi paigaldus LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K `ga.
 • Mineraalsed alupinnad peavad olema eelnevalt töödeldud LB Primarybit aluskrundiga (kulunorm 0,1-0,2 l/m2).
 • Avatud vuugid ja praod laiusega kuni 5 mm eelnevalt tasandada LB Handflex F 2K või LB Handflex P 2K`ga kraap-nakkekihiga.
 • Avatud vuugid ja praod laiusega > 5 mm eelnevalt tasandada sobiva remondimördiga.

Materjali paigaldamine

 • LB Handflex F 2K paigaldada ühtlaselt ettevalmistatud aluspinnale vähemalt kahes kihis, peale krundi LB Primarybit kuivamist.
 • Komponendid A ja B segada eelnevalt õiges vahekorras kokku, kasutades sobivat segistit. Komponente segada vähemalt 3 minutit kuni saadud mass on ühtlane ega sisalda tükke.
 • Segu kanda pinnale nõutava kihi paksuseni, kasutades siledat liipi või kellut.
 • Teine kiht kanda pinnale, kui esimene kiht on piisavalt kuivanud ja ei deformeeru.
 • Peale toote kasutamist pesta töövahendid koheselt veega.

Märkleht LB Handflex F 2K (pdf, 0.4 MB)
 

Share