mc-logo-535

MC-Mycoflex 4000

Kahekomponentne polüsulfiid vuugitihendusmaterjal, vastavalt DIN 18540-F nõuetele

Omadused

  • Kahekomponentne, kõrgete tehniliste näitajatega polüsulfiid tihendusaine
  • Paindlik ja elastne
  • 25% deformeerumisvõimeline
  • Stabiilne ja mittevoolav
  • Hea vastupidavus atmosfääritingimustele, vananemisele ja laiale skaalale kemikaalidele, õlidele ja kütustele
  • Ametlikult testitud ja erapooletult kontrollitud

Kasutuskohad

  • Deformatsiooni- ja töövuukide tihendamine hoonete ja inseneriehitiste konstruktsioonides
  • Deformatsioonivuukide täitmine valmisdetailide vahel
  • Vuugid karkassi ja sellele toetuvate detailide vahel
  • Polüsulfiid ühenduslintide kinnitamine, nagu Mycoflex TK-Band

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Vuugi servad peavad olema puhtad, kuivad, vabad õlist, rasvast jm saastest. Pind peab olema piisavalt tugev. Lahtised osad (liigne mört jms) tuleb eemaldada mehaaniliselt (terashari, lõikeketas, suruõhk). Vigastatud vuugiservad vm. kahjustunud kohad tuleb parandada sobiva remondisüsteemiga (nt Zentrifix betooniparanduse tooted). Jääkniiskus peab olema alla 4%.

Kruntimine ja täitmine
Et tihendada pinda ja parandada nakkumist, tuleb betoon, tellised jne kruntida Mycoflex 251-ga. Kui kaetakse pinda, mis on eelnevalt parandatud Zentrifix F 92-ga, tuleb krundina kasutada Mycoflex 4151.
Alumiinium, vask ja V 2 A-teras kruntimist ei vaja, kuid nad tuleb täielikult puhastada rasvast ja muust saastest MC-Reinigungsmittel U-ga.
Enne tihendusmaterjali paigaldamist peab krundi-kiht olema piisavalt kuiv. Normaalsetes tingimustes (23 °C, 50% suhtelist niiskust) kestab kuivamine umbes 60 min. Kui tihendusmaterjal kantakse peale rohkem kui 6 tundi pärast kruntimist, on vaja veel kord kruntida.

Kuni 10 mm laiustes vuukides peaks sügavus olema ligikaudu võrdne laiusega. Laiemates vuukides ei tohi sügavus ületada 50% vuugi laiu-sest, kuid peaks olema vähemalt 10 mm.
Sügavamad vuugid tuleb eelnevalt täita õli ja bituumenivaba materjaliga (nt Mycoflex Fugenfüller PE). Kui seda pole võimalik teha, tuleb vältida Mycoflex 4000 nakkumist vuugi põhjaga, kasutades nt polüetüleeniriba.

Segamine
Mycoflex 4000 koosneb alusmaterjalist ja kõvendist, mis on valmismõõdetud pakendeis. Enne paigaldamist segada alusmaterjali ja kõvendit aeglaselt pöörleva elektritrelliga (200–400 p/m). Segada tuleb väga hoolikalt (kraapida purgi seinu, liigutada segajat üles alla, vältida õhumullide teket). Segamisaeg on 3–4 min. Valmissegul peab olema ühtlane värv, triipe esineda ei tohi. Valmissegatud materjali kasutusaeg on 2–3 tundi (20 °C, 50% suhtelist niiskust). Kõrgemad temperatuurid lühendavad kasutusaega, näiteks 30 °C juures on see 1 tund. Seetõttu segage materjali korraga ainult niipalju, kui jõuate selle ajaga ära kasutada. Juba reageerinud materjali ei tohi uuesti kasutada, kuna esineda võivad nakkeprobleemid.

Paigaldamine
Materjali saab paigaldada käsitsi või suruõhupüstoliga. Viimasel juhul peaks rõhk olema umbes 4 bar. Paigaldamise ajal vältida õhumullide ja õõnsuste teket. Pärast paigaldamist siluda pinda märja noa või pahtlilabidaga. Soovitatav on panna vuugi äärtesse teip, et tagada puhas viimistlus. Teip eemaldada kohe pärast silumist. Mycoflex 4000 võib kasutada ainult temperatuuridel üle +5 °C. Täites deformatsioonivuuke, mis on veesurve all (nt maa-all, rajatised heitvete töötlemiseks), saab tagada püsiva veekindluse vaid juhul, kui kasutada lisaks sobivat hüdroisoleermaterjali. Pärast paigaldamist tuleb tööriistad puhastada  MC-Reinigungsmittel EP-ga. Vältida kõvendi ja alusmaterjali otsest kontakti silmade, naha ja limaskestadega. Plekid ja määrdunud kohad pesta põhjalikult seebi ja veega.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share