betosan_logo

DENSOCRETE 555

Kahe-komponentne peeneteraline segu betoonpindade kaitseks ja viimistluseks.

Toote omadused
Kahe-komponentne segu, mis koosneb kuivast anorgaanilisest komponendist ja modifitseeritud stüreen-akrülaat dispersioonist. Vastab EN1504-3 standardi nõuetele.

  • Betooni remondiks (EN1504-3 standardi printsiibid 3 ja 3.1);
  • tarnitakse komplektis mõõdetud komponentidena;
  • hea töödeldavus;
  • betooniga ideaalne nakkuvus;
  • püsivalt veekindel;
  • pinnale kanne käsitsi või pihustades;
  • head mehaanilised omadused;
  • jäätumiskindel.

Kasutamine
DENSOCRETE 555 on kahe-komponentne polümeer-tsemendisegu uute monoliitsete raudbetoonkonstruktsioonide pinna katmiseks. Vastab EN 1504-3 standardi R3 kvaliteediklassi nõuetele.
DENSOCRETE 555 mördisegu sobib kasutamiseks kahjustatud r/betoonkonstruktsioonide parandamisel ning MONOCRETE mördiseguga parandatud betoon- ja armatuurpindade omavaheliseks ühendamiseks ja tihendamiseks. Olenevalt remonditava pinna kahjustusest, võib DENSOCRETE 555 katta ka järgnevate kaitsekatte kihtidega.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-3 standardi klass R3 nõuded ja katsetulemused

Katsetusmeetod Nõuded Tulemused
Survetugevus (MPa) EN 12190 >25 >25
Kloriidiooni sisaldus EN 1015-7 <0.05% <0.01%
Nakketugevus (MPa) EN 1542 >1.5 >1.5
Karboniseerumiskindlus EN 13295 dk ≤ kontroll betoon vastab nõuetele
Kahanemine-paisumine EN 12617-4 Nake pärast katsetust >1.5 >1.5

Füüsikalised ja mehaanilised parameetrid

Värvus Mittestandardne hall
Kuivkomponendi tihedus (kg/m3) 1520 ± 40
Värske mördi tihedus 1800 ± 40
Tõmbetugevus (MPa) 28 päeva >8.5
Survetugevus (MPa) 28 päeva >38
Külmakindlus >T150
Nake aluspinnaga (MPa) >2.0

Sertifikaadid
Vastavuses EN 1504-3 standardi protokollile Nr. 1301-CPD- 0295, välja antud TS´US, Bratislava. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS viib läbi volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised
DENSOCRETE 555 kuivmördisegu käsitlemisel jälgida üldiseid BETOSAN-i raudbetoonkonstruktsiooni remondi tehnoloogilise protsessi reegleid (TP Nr. 1/06).

Aluspind
Kõik lahtised ja visuaalselt kahjustatud betooniosad remonditavalt pinnalt täielikult eemaldada. Betoonpinnal ei tohi olla aineid, mis võivad aluspinna naket vähendada (rasvad, määrded, õlid jne). Betoonpinna iga kihi tõmbetugevus peab olema vähemalt 1,5 MPa. Enne segu paigaldamist peab aluspind olema korralikult niisutatud. Väga imavaid aluspindu võib eelnevalt töödelda DENSOCURE 222 ainega.

Segu ettevalmistamine DENSOCRETE 555 segada piisavalt suures anumas, mis mahutab mõlemad algkomponendid. Komponendid segada (soovitatavalt elektrilise segistiga) suhtega: 25 kg kuivkomponenti, 4 liitrit vedelkomponenti ja 2 liitrit vett. Segamiseks kasutada aeglaste pööretega mikserit. Segu konsistentsi võib vajadusel muuta, lisades kuni 10% vett.

Töödeldavus Valmis segatuna on töödeldav 60 minutit, temperatuuril 20 °C ning õhu relatiivsel niiskusel 50 – 70 %. Kaitsta segu kuivamise eest. Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur ei tohi olla alla + 5 °C ja üle + 30 °C.

Segu paigaldamine Enne DENSOCRETE 555 mehaanilist või käsitsi peale kandmist on otstarbekas aluspind põhjalikult niisutada. Käsitsi meetodil on soovitatav seda teha hammasliibiga. Segu paigaldatakse ühe kihina, mille paksus on 1 kuni 3 mm. Kaetud pindasid kaitsta otsese päiksekiirguse ja tuule eest.

Kuiv komponent (kg) Vedel komponent (liitrit) Vesi (liitrit) Paigaldatud kihi paksus (mm)
DENSOCRETE 555 25 4 2 min. 1 max. 3

Pinna viimistlemine teha vahetult peale segu paigaldamist terasest liibi või pintsliga.

Pinna töötlemine Töödeldud pindu vahetult pärast mördi pealekandmist järel hooldada, et vältida otsese päikesekiirguse, tuule ja muu ilmastiku mõju, mis tooksid kaasa kihi soovimatu liigkiire kuivamise. Parandatud pindu on vajalik korralikult niisutada mitu korda päevas, vähemalt 3 päeva pärast remonditöid. Selleks sobib järelhooldus aine DENSOCURE W. Töövahendid pesta vahetult pärast töö lõpetamist veega. Kinnikuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Materjali kulu
Segu kulu on 1,8 ÷ 2,0 kg/m² 1 mm kihipaksuse juures.

Rohkem infot toote märklehelt
Densocrete 555 (pdf, 0.6 MB)

Share