LB Flextape

LB Flextape on PVC-ühendusteip LB paksbituumenmastiksite aluspinna vuukide katmiseks.

Sobib erinevate deformatsiooni-, ühendus- ja liitekohtade elastseks ja paindlikuks katmiseks.

Elastsete ja paindlike deformatsiooni-, liite- ja konstruktsiooniühenduste süsteemseks veekindlaks teostamiseks. Sobib kasutamiseks koos LB bituumenmastiksitega.


Toote omadused

 • Pragusid sildav ja elastne
 • Keevitatav, kasutades kuumaõhu fööni
 • Vastupidav madalatele temperatuuridele
 • PVC ühendusteip fliis-servadega
 • Väga paindlik ja elastne
 • Sobib hästi kokku LB paksbituumenmastiksitega
 • Säilitatav plusskraadidel vähemalt 24 kuud
Toote tehnilised andmed

 • Tõmbetugevus > 10 MPa
 • Värvus hall
 • Materjal PVC
 • Laius 240 mm
 • Paksus 1,6 mm
 • Lubatud temperatuur* +5…+30 °C

* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.


Pakendis
30 jm/rull


Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja
hea ehitustava reegleid.


Materjali paigaldamine

 • LB Flextape lõigata sobivale pikkusele, kasutades sobivaid tööriistu kinnitada teip tugevalt värskelt paigaldatud LB bituumenmastiksi kihile. Teibi fl iisist serv kinnitada tugevalt mõlemalt poolt aluspinnale, kattes materjali servadest üle vähemalt 5 cm ulatuses.
 • Võimalusel jälgida, et LB Flextape teibi keskmine PVC paisumisala ei kaetaks täies ulatuses järgnevate kattekihtidega, et vältida selle painduvuse nõrgenemist.
 • Vuugi deformatsioonil > 5 mm soovitame paigaldada teibi paindlik keskosa vuugi alale lõdvalt.
 • LB Flextape teibiosade omavaheline ühendamine teostada kasutades kuumaõhu fööni, temperatuuril +350 °C kuni +450 °C.
 • Teibi servad peavad enne ühendamist olema täielikult puhtad ja ülekattuvus vähemalt 3 cm.

Märkleht LB Flextape (pdf, 0.2 MB)
 

Share