modified

Xypex Modified

Toote kirjeldus modified-p
Xypex on ainulaadne töötlusvahend betooni veekindlaks muutmiseks, kaitseks ja parandamiseks.
Xypex Modified võib paigaldada teise kihina Xypex Concentrate katte tugevdamiseks või kasutada välispidiseks niiskustõkkeks. Teise kattena paigaldatuna tugevdab Xypex Modified keemiliselt Xypex Concentrate’i ja annab tugevama lõpptulemuse. Niiskustõkke paigaldamiseks piisab ühest kihist Xypex Modified’st bituumenemulsiooni asemel. Xypex takistab vee ja muude vedelike läbitungimist igalt poolt. Katalüütilise reaktsiooni tulemusena tekib lahustumatu kristalliline struktuur betooni ja teiste tsemendipõhiste materjalide poorides ja kapillaarpragudes.

Kasutusalad
Xypex Modified kasutatakse ühekordse kattena niiskustõkkeks ja teise kattena Xypex Concentrate peale järgnevatel juhtudel:

 • reservuaarid
 • reoveepuhastid
 • tunnelid ja metrood
 • keldrid
 • vundamendid
 • parklad
 • ujumisbasseinidEelised

 • vastupidav tugevale veesurvele
 • muutub aluspinna osaks
 • laseb betoonil hingata
 • vastupidav agressiivsetele kemikaalidele
 • mitte-mürgine
 • ei vaja kuiva ilma ega kuiva pinda
 • ei karda läbitorkamist, rebenemist
 • enne paigaldamist ei vaja kruntimist ega tasandamist
 • ei vaja ülekatet
 • võib paigaldada nii positiivse kui negatiivse veesurve poolele
 • ei vaja kaitset tagasitäitel või armatuuri paigaldamisel
 • madal paigaldusmaksumus
 • ei vanane
 • püsiv

Pakendamine
Xypex Modified on pakitud 25 kg metallämbritesse.

Ladustamine
Xypex tooted tuleb ladustada kuivas ruumis õhutemperatuuril mitte alla +7 °C. Säilivusaeg 1 aasta, kui on ladustatud vastavalt nõuetele.

Kulunorm
Normaaltingimustes on kulu 0,65…0,8 kg/m² ühe kihi kohta.

Omadused
Veekindlus – töödeldud betoon on vastupidav 125 m veesamba survele, kui on paigaldatud koos Xypex Concentrate’ga

Vastupidavus kemikaalidele – Xypex kaitseb betooni soolhappe, sööbiva sooda, tolueeni, mine-raalõlide, basseinivees leiduva kloori, pidurivedeliku jt kemikaalide kahjuliku mõju eest.

Vastupidavus külmumisele-sulamisele – pärast 435 tsüklit mõõdeti Xypex’ga töödeldud betooni suhteliseks vastupidavuseks 91% (töötlemata betoonil oli vastav näitaja 78%)

Kasutamine joogiveega kokkupuutel – ei ole mürgine, lubatud kasutada joogiveega kokkupuutuvatel pindadel (Eesti Tervisekaitseinspektsioon reg nr 742, 27.05.1999)

Vastupidavus radiatsioonile – 5,76 x 10 rad gammakiirgust ei tekita betoonis kahjustusi

Paigaldusjuhend
1. Pinna ettevalmistamine
Töödeldav pind peab olema puhas – tsemendipiim, mustus, vana värv jm katted tuleb eemaldada. Xypex’i imendumiseks peab pind olema avatud kapillaarsüsteemiga. Läikiv või õliga läbiimbunud betoonpind puhastada liivapritsi, survevee või soolhappelahusega.

2. Pindade parandamine
Praod, vigased liited, kahjutunud betoon raiuda lahti 37mm sügavuselt ja 25mm laiuselt. Paigaldada kiht Xypex Concentrate’i ja lasta kuivada 10 min. Täita süvend Dry-Pac’ga kasutades tihendamiseks pneumaatilist tööriista või haamrit ja puitklotsi (Dry-Pac segatakse tükiliseks seguks 6 osast Concentrate’st ja 1 osast veest).
Märkus: voolava vee korral asendada Dry-Pac Xypex Patch&Plug’ga. Liikuvate vuukide ja pragude tihendamiseks tuleb kasutada elastseid materjale.

3. Betooni niisutamine
Xypex vajab niisket veega küllastunud betooni, et kristallid saaksid tungida sügavale pooridesse. Lahtine vesi tuleb eemaldada. Kui betoon on väljakuivanud, niisutada pinda puhta veega kuni küllastumiseni.

4. Lobri segamine
Pintsliga pealekandmiseks segada

 • 5 osa pulbrit 2 osa veega, et saavutada kulunormi 0,8 kg/m²
 • 3 osa pulbrit 1 osa veega, et saavutada kulunormi 1,0 kg/m²

Pihustiga pealekandmiseks segada 5 osa pulbrit 3 osa veega (vahekord võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast mehhanismist).
Mitte segada valmis rohkem materjali, kui 20 minuti jooksul suudetakse paigaldada. Mitte lisada vett segule, mis on juba hakanud kõvenema. Kaitsta käsi kummikinnastega.

5. Pealekandmine
Xypex kanda peale pooljäikade harjastega pintsliga, harjaga või spetsiaalse pihustiga. Katta tuleb ühtlaselt ligikaudu 1,25mm paksuse kihina. Mitte kanda peale liiga paksu kihti. Vajadusel paigaldada teine kiht (Xypex Concentrate või Xypex Modified). Teist kihti võib peale kanda, kui esimene kiht on tardunud, kuid veel “roheline” (vähem kui 48 tundi). Pinna kuivamise korral on vajalik kerge niisutamine kihtide paigaldamise vahel. Mitte paigaldada Xypex materjale vihmasaju ajal või kui õhutemperatuur on alla 4 °C.

6. Järelhooldus
Järelhooldust tuleb alustada kohe, kui Xypex on niivõrd tardunud, et veega piserdamine seda ei kahjusta. Tavatingimustes piserdada pindu puhta veega 3 korda päevas kahe-kolme päeva jooksul. Kõrge temperatuuri ja päikesepaiste korral tuleb niisutada sagedamini. Pindu tuleb kaitsta sademete, tuule, külmumise ja 48 tunni jooksul õhutemperatuuri langemise eest alla 2 °C. Xypex vajab kristallide tekkeks õhku. Seepärast ei tohi PVC-kaitsekile kasutamisel seda asetada otse töödeldud pinnale, vaid jätta õhuvahe.
Veega piserdamise asemel võib kasutada Xypex Gamma Cure’i.
Märkus: reservuaare, veemahuteid, ujumisbasseine jms võib veega täita pärast kolmepäevast järelhooldust ja kõvendumist 12 päeva jooksul.

Tehniline nõustamine
Lisainformatsiooni saamiseks Xypex materjalide paigaldamise kohta pöörduda Xypex Chemical Corpo-ration Tehnilise Osakonna või kohaliku edasimüüja (Eestis OÜ Langeproon Inseneriehitus) poole.

Ohutusnõuded
Xypex on leeliseline. Nagu iga tsemendiline pulber või segu võib Xypex kahjustada nahka ja ärritada silmi. Käsi kaitsta kummikinnastega.

Rohkem infot toote märklehelt  Xypex_Modified.pdf

Share