betosan_logo

DENSOCURE R color

Pindu tihendav ja viimistlev värvkate.

Toote omadused
Ühe-komponentne pindu tihendav ja viimistlev värvkate, mis baseerub sünteetilisel vaigul ja sisaldab veeslahustuvaid lisandeid. Vastab EN 1504-2 standardi nõuetele.

  • Kasutusvalmis vedelik, ei vaja lahjendamist;
  • pinnale kandmine käsitsi rulli või pihustiga, kasutades õhuvabasid seadmeid;
  • suurendab pinnakihtide vastupidavust agressiivsete ainete (õlide, õlitoodete, anorgaaniliste soolade jmt) mõjule;
  • veeauru läbilaskev;
  • kaitseb betoonpindu süsinikdioksiidi mõjude vastu;.
  • vastupidav ilmastiku mõjudele ja aluselisele keskkonnale, püsivalt veekindel.

Kasutamine
DENSOCURE R color on ühe-komponentne segu, mis baseerub sünteetilisel vaigul. Kasutatakse tsementkonstruktsioon- ja betoonpindade viimistlemiseks r/betoonkonstruktsiooni parandustöödel. Võimalk kasutada äsja paigaldatud betoonkonstruktsioonidel. DENSOCURE R color sobib kasutada põrandapindade töötlemisel ja viimistlemisel. Vastab EN 1504-2 standardi nõuetele.
Värvkatte paigaldamine takistab betoonisegus oleva vee aurustumist ning läbi selle tagab korrektse betoonpõranda kuivamise ja kivinemise. DENSOCURE R color tõkestab vee absorbtsiooni ja tihendab põrandpinna poorset struktuuri, saavutades keemiliselt vastupidava ja lihtsalt hooldatava betoonipinna. DENSOCURE R color tagab pikaealise kaitse vee jt. agressiivsete komponentide eest.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-2 standardi klass R3 nõuded ja katsetulemused

Katsetamismeetod Nõuded Tulemus
Veeauruläbilaskvus EN ISO 7783-1 klass I < 5 m vastab nõuetele
Vee läbilaskevõime vedelas olekus kg/m2h-0,5) EN 1062-3 w < 0.1 < 0.1
Nake aluspinnaga (MPa) EN 1542 > 1.5 > 1.5
Keemiline vastupidavus EN ISO 2812-1 Välised kahjustused puuduvad vastab nõuetele
Nake värske betooniga (MPa) EN 13578 Tõmbekatse ≥ 1.5 vastab nõuetele

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

Värvus Hall
Tekkiva kattekihi värvus Hall, RAL 7032, 7040
Tihedus (g/cm3) 1,33 ± 0,04
Kuivamine (ei nakku) kuni 2 tundi
Ülevärvitav kuni 4 tundi
RdCO2 (kogu kattekihi paksus 100 μm) > 300 (m)

Sertifikaadid
Vastavuses EN 1504-3 standardi protokollile, välja antud TS´US, Bratislava. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS teostab volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Kattevõõpa kasutatakse tsemendipõhistel pindadel: värskelt valatud või paigaldatud remondimört ja betoon pindadel. Töödeldav pind peab olema kergelt niiske, kuid ei tohi olla kaetud veekihiga. Mustus, tolm ja töötlemisvahendite võimalikud jäägid eelnevalt eemaldada.

EttevalmistustöödKasutusvalmis, ei ole vaja lahjendada.
Nii aluspinna kui ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 5…35 °C.

Paigaldamine DENSOCURE R color paigaldatakse rulli, pintsli või õhuvaba pihustamise meetodil. Optimaalse kulunormi 300 g/m2 saavutamiseks on soovitav paigaldamist teostada mitu korda. Absorbeeruvate aluspindade puhul on soovitav kasutada ka nakkevõõpa DENSOCURE R, kulunormiga 150 g/m2 . Tööriistad ja abivahendid puhastada C 6000 lahustiga vahetult pärast töö lõpetamist.

Materjali kulu
DENSOCURE R colorkulunorm on 300 g/m2 paigaldades kahes kihis, sõltuvalt pinna siledusest ja imavusest.

Pakend ja ladustamine
DENSOCURE R color on pakendatud 10 kg või 5 kg metallist ämbritesse. Toote säilivusaeg avamata originaalpakendis on 12 kuud.

Rohkem infot toote märklehelt
Densocure R color (pdf, 0.4 MB)

Share