betosan_logo

DENSOCURE R forte

Tihendav ja viimistlev kaitsekate

Toote omadused
Ühe-komponentne pindu tihendav ja viimistlev kaitsekate, mis baseerub sünteetilisel vaigul ja sisaldab veeslahustuvaid lisandeid. Vastab EN 1504-2 standardi nõuetele.

  • Kasutusvalmis vedelik, ei vaja lahjendamist;
  • vastupidav aluselisele keskkonnale, püsivalt veekindel;
  • pinnale kanda käsitsi rulli või pihustiga, kasutades õhuvabasid seadmeid;
  • suurendab pinnakihtide vastupidavust agressiivsete ainete (õlide, õlitoodete, anorgaaniliste olade jmt) mõjule;
  • kaitseb betoonpindu süsinikdioksiidi mõjude vastu;
  • muudab pinnad vett-tõrjuvaks;
  • hõlbustab edasist põrandate hooldust.

Kasutamine
DENSOCURE R forte on ühe-komponentne segu, mis baseerub sünteetilisel vaigul. Kasutatakse tsementkonstruktsioon- ja betoonpindade viimistlemiseks r/betoonkonstruktsiooni parandustöödel. Võimalik kasutada äsja paigaldatud betoonkonstruktsioonidel. Vastab EN 1504-2 standardi nõuetele.
DENSOCURE R forte on võimalik kasutada põrandpindade töötlemisel ja viimistlemisel. Kaitsekatte paigaldamine takistab betoonsegus oleva vee aurustumist, millest tingituna tagab korrektse betoonpõranda kuivamise ja kõvenemise. Tõkestab vee absorbtsiooni ja tihendab põrandpinna poorset struktuuri, saavutades keemiliselt vastupidava ja lihtsasti hooldatava betoonipinna. Lisaks eelmainitule sobib DENSOCURE R forte ka müüritistele, keraamilistele katuseplaatidele ja naturaalsetele kividele kaitstes pindu vee jt. agressiivsete ainete vastu.

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

EN 1504-2 standardi klass R3 nõuded ja katsetulemused

Katsetamismeetod Nõuded Tulemus
Veeauruläbilaskvus EN ISO 7783-1 klass I < 5 m vastab nõuetele
Vee läbilaskevõime vedelas olekus kg/m2h-0,5) EN 1062-3 w < 0.1 < 0.1
Nake aluspinnaga (MPa) EN 1542 > 1.5 > 1.5
Keemiline vastupidavus EN ISO 2812-1 Välised kahjustused puuduvad vastab nõuetele
Nake värske betooniga (MPa) EN 13578 Tõmbekatse ≥ 1.5 vastab nõuetele

Füüsikalised ja mehaanilised omadused

Värvus Hele vedelik
Tekkiva kattekihi värvus Läbipaistev
Tihedus (g/cm3) 0,84 ± 0,04
Kuivamine (ei nakku) kuni 2 tundi
Ülevärvitav kuni 4 tundi
RdCO2 (kogu kattekihi paksus 100 μm) > 300 (m)

Sertifikaadid
Vastavuses EN 1504-3 standardi protokollile, välja antud TS´US, Bratislava. Kvaliteedisüsteemi järelvalvet EMS ja OHSAS teostab volitatud juriidiline isik Nr. 1020.

Paigaldus- ja ettevalmistustööde juhised

Aluspind Kaitsekatet kasutatakse tsemendipõhistel pindadel: värskelt valatud või paigaldatud remondimört ja betoon. Töödeldav pind peab olema kergelt niiske, kuid ei tohi olla kaetud veekihiga. Mustus, tolm ja mistahes töötlemisvahendite võimalikud jäägid eelnevalt eemaldada.

EttevalmistustöödKasutusvalmis, ei ole vaja lahjendada.
Nii aluspinna kui ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus 5…35 °C.

Paigaldamine DENSOCURE R forte paigaldatakse rulli, pintsli või õhuvaba pihustamise meetodil. Optimaalse kulunormi 300 g/m2 saavutamiseks on soovitav paigaldamist teostada mitu korda. Absorbeeruvate aluspindade puhul on soovitav kasutada ka nakkevõõpa DENSOCURE R, kulunormiga 150 g/m2 . Tööriistad ja abivahendid puhastada C 6000 lahustiga vahetult pärast töö lõpetamist.

Materjali kulu
DENSOCURE R forte kulunorm on 300 g/m2 paigaldades kahes kihis, sõltuvalt pinna siledusest ja imavusest.

Rohkem infot toote märklehelt
Densocure R forte (pdf, 0.4 MB)

Share