mc-logo-535

MC-Injekt 2700

Kahekomponentne polüuretaanvaik pragude ja tühimike struktuurseks tihendamiseks

Omadused

 • Lahustivaba
 • Madal viskoossus
 • Lühike reaktsiooniaeg
 • Piiratud mahuline paisumine
 • Ei kahane oma mahus
 • Ei toimu järelkivistumist
 • Hea nakkuvus erinevatel niiskustasemetel
 • Kõrge keemiline vastupidavus
 • Võib kasutada kokkupuutes pinnaseveega

Kasutuskohad

 • Püsiv injektsioonisüsteem inseneriehitistes, tunnelites ja kaevandusehitistes
 • Pragude ja vuukide tihendamine ja tugevdamine ehitussüvendites jne
 • Vuukide tihendamine nii kuivades tingimustes kui ka voolava või survelise veevoolu korral betoonis, metallis, raudbetoonis, looduslikes moodustistes, maapinnas, liivas ja muudes sarnastes kohtades
 • Pinnasevees olevate tõkketammide ja kaevikuseinte tihendamine
 • Joogiveemahutite lekete tihendamine

Paigaldus

Üldised nõuded
Enne injekteerimist määrata pragude ulatus.
Olulised näitajad on prao tüüp, laius, tekkimise põhjus, liikuvus, pragude ja pealispinna seisund ning ligipääsetavus.
Sobiva  injektsioonisüsteemi valimiseks on vajalik teada vee sissepääsukohta ja veesurvet.

Ettevalmistamine
Enne MC-Injekt 2700 injekteerimist paigaldada tüüblid, mis võimaldavad kõrgsurvega injekteerimist ja suure koguse injektsioonimaterjali transportimist.  Puuritavate kanalite ja aukude vahekaugus sõltub konstruktsioonist.

Segamine
MC-Injekt 2700 koosneb kahest komponendist (põhikomponent ja kõvendi).
Segamisvahekord 1 : 1

Komponentide segamisel algab reaktsioon, mis paari minuti jooksul põhjustab materjali kõvenemist. Seepärast kasutatakse MC-Injekt 2700 injekteerimiseks kahekomponentset injektsioonipumpa, kus komponendid segunevad vahetult enne tüüblisse sisenemist.

Paigaldamine
MC-Injekt 2700 paigaldatakse kahekomponentse injektsioonipumbaga piisaval survel. Injektsiooni-rõhk peab olema muudetav kogu survevahemiku ulatuses. Sobivate pumpade kohta küsige kohalikult esindajalt Eestis: OÜ Langeproon Inseneri-ehitus.
Töö katkestada, kui temperatuur langeb alla +3 °C.

Puhastamine
Materjali kasutusaja jooksul võib kõigi tööriistade puhastamiseks kasutada Polyoli sisaldavat kompo-nenti A. Kui töös tekivad pikemad pausid, tuleb pump korralikult puhastada. Puhastamiseks saab kasutada MC-Thinner PU-d. Kivistunud materjali on võimalik eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ohutusnõuded
Injektsiooni käigus kanda alati kaitseriietust ja järgida ohutusandmelehtedel toodud nõudeid.
Enne paigaldamist lugeda ohutusinformatsiooni pakendilt ja andmelehelt “Ohutusnõuded lahustit sisaldavate katete, materjalide ja keemiliselt reaktiivsete vaikude käsitsemiseks”.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share