epasit-logo

Plaadiliim epatherm etk

Kasutusvaldkond
epatherm etk plaadiliimi kasutatakse epatherm soojustusplaatide/isolatsiooniplaatide paigaldamiseks.

Omadused
epatherm etk on mineraalsetest sideainetest ja täitematerjalidest koosnev kuivmört. Aine on kromaadivaene vastavalt normile TRGS 613/Giscode ZP 1.

Ohutusnõuded: Ärritab nahka. Võib põhjustada tõsiseid silmakahjustusi. Vältida kätele sattumist. Vältida mörditolmu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja konsulteerida arstiga. Töötamisel kasutada ettenähtud kaitseriietust ja kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.
Materjali jäätmed võib realiseerida sarnaselt ehituskillustikuga pulbrina või temperdatud kujul.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind peab olema loodis, koormust taluv ja puhas. Kipsi sisaldavad aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda kipskrundiga epasit gg. epatherm soojustusplaadid tuleb täies ulatuses eelnevalt kruntida tootega epasit etg. Krunt ei pea ära kuivama, seda võib kohe edasi töödelda. Mitte töötada temperatuuril üle +30 °C ega alla +5 °C või kui on oodata külma või vihma, samuti mitte kanda külmunud aluspinnale.

epatherm etk töödelda puhta veega tugevalt läbi segades ühtlaseks massiks. Vältida tükke. Veekulu umbes 7,5 l 30 kg koti kohta. Plaadiliim kanda peale hammastatud kelluga (8-10 mm). Servad jätta liimivabaks. Plaadid asetada seina või lae pinnale värskesse liimikihti ning paika rihtida. Lae puhul toestada plaate kahe tüübliga plaadi kohta, kuni liim on kinnitunud.

Mördi töötlemisaeg on umbes 2 tundi.

Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

Materjalikulu: umbes 5 kg/m²

Ladustamine: hoida kuivas, säilivusaeg umbes 6 kuud.

Pakend: Kuivmört, 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epatherm_etk.pdf

Share