Preprufe/Bituthene hüdroisolatsioonisüsteem

Enne betoonivalu paigaldatav Preprufe ja isekleepuv Bituthene 8000 membraanid tagavad pideva ja pinnaga täielikult nakkuva hüdroisolatsiooni kõigile vundamenditüüpidele

Toote kirjeldus 
Preprufe® hüdroisolatsioonimembraan paigaldatakse enne vundamendiplaadi ja seinte betoonivalu raketisele. Valatud betooni tardudes tekib betooni ja membraani vahele ühtlane ja täielik nake.

Preprufe® koosneb tugevast HDPE kilest ja survetundlikust kleepainest, mis on kaetud ilmastikukindla kaitsekattega. Peale membraani paigaldamist eemaldatakse plastikkilest kate.

prepfufe-bitutheneJoonisel

 1. Bituthene® LM
 2. XPS soojustus või drenaazimatt
 3. Bituthene® 8000 või 4000
 4. Vuugilint
 5. Preprufe® 300R või 160R
 6. PVC Vuugilint
 7. Püsiv raketis või külgnev konstruktsioon

Bituthene® 8000 
Hüdroisolatsioonimembraan paigaldatakse peale seinte valamist. Bituthene nakkub Preprufe’iga, moodustades pinnaga täielikult nakkuva ja pideva hüdroisolatsioonisüsteemi maa-alustele konstruktsioonidele.
Bituthene® 8000 koosneb vastupidavast helehallist kilest, isekleepuvast kummi-bituumen materjalist ja kattepaberist, mis eemaldatakse vahetult enne paigaldamist.

Kasutuskohad
Vundamendi rajamine kaevikusse Keldriseintel, mis valatakse kahepoolse raketise abil, kasutatakse Preprufe ja Bituthene 8000 kombinatsiooni, nagu on näidatud kõrvaloleval joonisel. Piiratud tingimused Keldriseintel, mis valatakse ühepoolse raketise abil (st teisel pool on olemasolev ehitis, mitte-eemaldatav raketis, sulundsein jne.), kasutatakse Preprufe’i kogu seina ulatuses, nagu on näidatud kõrvaloleval joonisel. NB! Mõned vaiadest valatud seinad vajavad tasandamist enne membraani paigaldamist.

Süsteemi eelised

 • Tagab pideva nakke betooniga, mis hoiab ära vee liikumise konstruktsiooni ja membraani vahel.
 • Omab BBA sertifikaati.
 • Preprufe säilitab kontakti konstruktsiooniga ka pinnase vajumite esinemisel.
 • Kindlustab täieliku tõkke veele, veeaurule, metaanile ja radoonile.
 • Liitekohad nakkuvad täielikult.
 • Saadaval on täielik valik abimaterjale, et tagada läbiviikude ja membraani lõppude tihedus, lisaks veel materjalid välise drenaazi rajamiseks.
 • Sobib paigaldamiseks aastaringselt. Preprufe’i võib paigaldada märgades tingimustes, peale lahtise vee eemaldamist.
 • Enne betoonivalu on võimalik prahti membraanilt hõlpsalt eemaldada.
 • Bituthene 8000 võib paigaldada niiskele ja “värskele” betoonile, õhutemperatuuril kuni –10 ºC.
 • Süsteemi on kasutatud ülemaailmselt suurtel ehitusobjektidel.

Süsteemi kuuluvad

Preprufe® 300R – kasutatakse vundamendiplaatide all, talub tugeva armeeringu paigaldamist tavalistele tugedele.

Preprufe® 160R – kergema koormusega horisontaalpindadele ja paigaldamiseks mitte-eemaldatavatele raketistele.

Preprufe® Tape – lõigatud servade, membraanilõppude kinnitamiseks ja detailsemaks paigaldamiseks.

Bituthene® 8000 – paigaldamiseks betoonseintele.

Primer B2 – seinte kruntimiseks enne Bituthene® 8000 paigaldamist.

Servipak® Protection Board – kaitsetahvel Bituthene® 8000 kaitseks tagasitäitel ja ehitamise ajal.

Pak Adhesive – kontaktliim Servipak® kaitsetahvlite kleepimiseks Bituthene® 8000-le.

Bituthene® LM – vastupidav vedelmembraan rullmembraani läbiviikude ja membraanilõppude tihendamiseks.

Projekteerimine
Projekteerijatel on soovitav võtta aluseks British Standard 8102 1990, Ehitiste kaitse pinnasevee vastu. Lisajuhendmaterjale saab ka CIRIA Report 139 “Veekindlad vundamendid”.

Preprufe/Bituthene hüdroisolatsioonisüsteem kindlustab katkematu kaitse keldritüüpidele 2, 3 ja 4, mis on defineeritud Briti Standardis BS 8102 1990. Selle kohta on süsteemil ka BBA sertifikaat.

Kõik maa-alused konstruktsioonid puutuvad tõenäoliselt oma eluea jooksul kokku survelise veega. Seetõttu soovitab BS 8102 projekteerijatel arvestada ka võimalike lekete tagajärgedega.

Vuugid ja läbiviigud
Sõltuvalt siseruumide kasutusest soovitab Grace Servicised® kõik töö- ja liikumisvuugid hüdroisoleerida pideva PVC või hüdrofiilse vuugilindiga. Mainitud mõlemat tüüpi vuugilindid on Grace Servicised’ilt saadaval – vt. konkreetsete toodete tehnilisi märklehti. Vältida läbiviikude tegemist läbi Preprufe membraani. Kui see ei ole võimalik, tihendada läbiviigud Bituthene® LM vedelmembraaniga.

Piirangud
Preprufe® ei sobi kasutamiseks kahepoolse raketise kasutamisel või betoon õõnesplokk seinte korral.

Täpsustused
Preprufe/Bituthene hüdroisolatsioonisüsteemi materjalid (konkreetne toode valida vastavalt konkreetsele objektile) tarnida Grace Construction Products Limited, Slough, Berks, England või kohalikelt volitatud esindajatelt (Eestis OÜ Langeproon Inseneriehitus) ning paigaldada ranges vastavuses konkreetse toote tehnilisel märklehel toodud juhistega.

Tervisekaitse ja ohutus
Seadus ei nõua materjali ohutusinfo lehte järgmistele toodetele: Preprufe 300R, Preprufe 160R, Preprufe Tape, Bituthene 8000 ja Servipak. Küsimustes antud teemal palume pöörduda kohaliku esindaja või Grace Construction Products Limited poole.

Share