Laeb...

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla C-korpus

Kaablikaevude ja tehnotunneli põhja alla paigaldati hüdroisolatsiooniks GRACE Preprufe 300R. Kaevude seinte ja lae, tugimüüride ning tehnotunneli seinte ja lae hüdroisolatsiooniks kasutati rullmembraani GRACE Bituthene 4000. Rullmembraani servad tihendati vedelmembraanidega GRACE Bituthene LM ja GRACE Bituthene Mastic. Enne rullmembraani paigaldamist ümardati sisenurgad vedelmembraaniga GRACE Bituthene LM. Hüdroisolatsiooni kaitseks paigaldati drenaažimatt Iso-Drain 8 Diagonal. Tugimüüride deformatsioonivuukide nähtav osa vuugiti MC Mycoflex 488 MS´ga.

Share

Mida tegime

Hüdroisoleerisime C-korpuse kaablikaevud, tehnotunnel ja tugimüürid.

Mida kasutasime

GRACE Preprufe 300R
GRACE Bituthene 4000
GRACE Bituthene Mastic
GRACE Bituthene LM
INTERPLAST Iso-Drain 8 Diagonal
MC Mycoflex 488 MS