Injektsioonilint

Injektsioonilint – raudbetooni töövuugi veetihedaks muutmine injektsiooni- meetodil.

Injektsioonivaik pressida rõhu all läbi injek- tsioonivuugilindi konstruktsiooni töövuuki, muutes selle veekindlaks.

Injektsioonilindid paigaldada konstruk- tsiooni töövuuki.

Paigaldus ja lisatarvikud

Injektsioonivuugilindi ja -vooliku paigalduse põhimõtted.

Injektsioonilindid-6

Kinnitus võrgu ja naelte abil.

Injektsioonilindid-7

Lõikude soovituslik pikkus: 8 m
Avade avanemise rõhk: 0,5 baari
Optimaalne injekteerimisrõhk: 1,5–5 baari

 

Injekteerimise vuugilindid ja voolikud:

Injektsioonilindid-8

Tehnilised andmed

Toote number Tüüp Kogus, m/pakend
204-10 Injektsioonivuugilint Superpress 100
204-10 Injektsioonivuugilint Triopress 100
204-10 Injektsioonivoolik Ecorpress 100
204-10 Injektsioonivoolik Unijet 100
204-10 Triopress otsik 20
204-10 Superpress otsik 20
204-10 Kinnitusvõrk 50
204-10 Voolikuühendus 50
204-10 Epoksüvaik – 1,5 kg 1
204-10 Polüuretaanvaik – 2,14 kg 1
204-10 Vaht veelekete peatamiseks – 1,05 kg 1

Rohkem infot toote kohta

Share