feb-logo

FEB Supercrete

Polditsementeerimis- ja paikamismörtSupercrete

Toote kirjeldus
FEB SUPERCRETE on kaheosaline polüestervaiksegu, mille koostisse kuuluvat vedelat vaiku ja pulb-rilist tahkestit on võimalik segada mitmesugustes vahekordades, et saavutada erinevate rakenduste jaoks vajalikku konsistentsi.

Tavalised kasutamisvaldkonnad
Sellel tootel on palju erinevaid kasutamisvaldkondi. Allpool nimetatakse mitmeid kõige populaarsemaid rakendusi.

  • Äärisekivide paigaldamine ning betoontalade, postide, silluste ja betoonist valmisdetailide väiksemad paikamistööd.
  • Betoondetailide, teraskonstruktsioonide, teemanuste jne profiili muutmine ja sobitamine.
  • Tüüblite, poltide jne tsementeerimine ning lahtiste telliste, katteplaatide jne kinnitamine.
  • Rõdurinnatiste, tarade jne kiirparandus.

Omadused ja eelised

  • Äärmiselt mitmekesised kasutamisvõimalused paljudes rakendustes ning lihtne annustamine ja segamine, kusjuures segu saab valmistada erineva konsistentsiga.
  • Väga hea nakkumine suurema osa ehitus materjalidega, kõvastumine ka niisketes oludes ja madalatel temperatuuridel.
  • Kiiresti saavutatav väga suur tugevus koos hea kemikaalitaluvusega.

Kasutamisjuhised

Aluspinna ettevalmistamine
Kandke hoolt selle eest, et kõik pinnad, millega FEB SUPERCRETE peab nakkuma, oleksid vabad õlidest, rasvainetest, värvidest, töötlemismaterjalidest jne. Kõrvaldage pindadelt täielikult tolm, lahtine pinnakiht ja pudedad osad. Siledaid pindu on soovitatav enne mördi pealekandmist karestada.

Segamine
Toodet FEB SUPERCRETE on võimalik vastavalt konkreetsetele rakendustele segada erineva konsistentsiga segudeks alates vabalt voolavast ja kallatavast suspensioonist kuni paksu mördini.
Tavaliselt ulatuvad segud pulbri ja vaigu vaigu-rikkast vahekorrast 2:1 (voolav segu) kuni vahekorrani 4:1, mis annab tulemuseks kelluga tõstetava mördi. Vajalik kogus vaigukomponenti valatakse puhtasse plastämbrisse, sellele lisatakse aeglaselt segades pulbrit seni, kuni saavutatakse soovitud konsistents, ning jätkatakse segamist kuni ühtlase ja tükkideta segu saamiseni.
Ärge segage korraga valmis rohkem mörti, kui jõuate 20 minuti jooksul ära kasutada. Kasutage segamismõla. Suureks abiks võib segamisel olla aeglaselt töötav trellpuur.

Pealekandmine
Mörti FEB SUPERCRETE ei tohi peale kanda 20 mm paksemate kihtidena. Kui läheb vaja 20 mm pakse-mat kihti, siis pöörduge FEBi tehnilise nõustaja poole. Tavalise mördi konsistentsiga FEB SUPERCRETE kantakse harilikult peale kelluga. Pealekandmisel on abiks kellule kallatud tilgake lahustit, sest see tagab mördi FEB SUPERCRETE korraliku tõstmise ettevalmistatud pinnale ning hea kontakti ja nakkumise.
Mördikihi minimaalne paksus sõltub selle asukohast ja ülesandest. Üldjuhul võetakse aluseks põhimõte, et horisontaalpindadel on kihi paksus kuni 20 mm, vertikaalpindadel kuni 12 mm ning laes ja palenditel 4…6 mm.
Voolava ja kallatava konsistentsiga FEB SUPERCRETE kasutamisel on tähtis kanda hoolt selle eest, et toode saaks auku või lohku valgudes selle ühtlaselt täita. Toode tuleb pärast segamist võimalikult ruttu kohale paigutada

Katvus
1 kilogramm toodet FEB SUPERCRETE segatuna vahekorras 2 osa pulbrit ja 1 osa vaiku annab ligikaudu 0,37 liitrit mörti.
1 kilogramm toodet FEB SUPERCRETE segatuna vahekorras 4 osa pulbrit ja 1 osa vaiku annab ligikaudu 0,5 liitrit mörti.

Säilitamine
Säilitage toodet kuivas kohas mõõdukatel tempe-ratuuridel ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

Kõlblikkusaeg
Säilitamisel avamata mahutites valmistajafirma soovituste kohaselt 1 aasta alates valmistamise päevast.

Rohkem infot toote märklehelt  Supercrete.pdf

Share