Bituthene-Mastic

Bituthene Mastic

Bituumenmastiks, kasutamiseks koos GRACE hüdroisolatsioonimembraanidega

Eelised

  • ühekomponentne – kasutusvalmis mastiks ebatasasuste, torude ja membraaniservade isoleerimiseks
  • lihtne paigaldada – kantakse pinnale kelluga

bituthene-masticKasutamine
Bituthene® mastiks on külmpaigaldatav  ühekomponentne bituumenmastiks, mida kasutatakse abimaterjalina Bituthene® rullmembraanide paigaldamisel.

Kasutatakse membraaniservade kinnitamiseks allpool maapinda, ebatasastel pindadel ning torude ja takistuste ümber.

Joonisel

  1. Bituthene mastiks
  2. Bituthene rullmembraan

Paigaldamine
Mitte kasutada õhutemperatuuril alla +4 ºC. Aluspind peab olema kuiv, tasane, ilma teravate eendite ja tühimiketa. Tolm ja muu saaste eemaldada jäiga harja ja puhuriga. Mastiks kraapida kellu või pahtlilabidaga anumast välja ja määrida eelnevalt krunditud vuukidesse ja nurkadesse. Tihendada hoolega, et vältida õhumulle.

Tervishoid ja tööohutus
Ohutusandmelehti saab kohalikult esindajalt (Eestis OÜ Langeproon Inseneriehitus) või tootja internetilehelt www.graceconstruction.com

Share