epasit-logo

Vääriskrohvid epatherm ete/r ja ete/s

Kasutusvaldkond
epatherm vääriskrohve kasutatakse epatherm isolatsiooniplaatide pinnaviimistluseks sisetingimustes.

Omadused
epatherm vääriskrohv on mineraalsetest sideainetest koosnev valmissegatud kuivmört.
Toode on valge ja saadaval järgmiste faktuuridena:
– jämekrohv epatherm ete/r (terasuurusega 2, 3 või 4 mm)
– viimistluskrohv epatherm ete/s (terasuurusega 1,5, 2, 3 või 4 mm)

Suuremate koguste puhul on võimalik tellida ka muid värve ja terasuurusi.
epatherm vääriskrohvidel on väga hea veeauru läbilaskvus. Toodet on lihtne töödelda ja ta on hästi nakkuv.

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatuna. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga. Töötades tuleks kanda kaitseriietust ja kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid võib utililiseeerida tahkeks temperdatuna või pulbri kujul nagu ehitusprahti.

Pealekandmise tehnoloogia
Isolatsiooniplaadid tuleb eelnevalt kruntida epatherm etg-ga ning katta täies ulatuses sisepahtliga epatherm eti või epatherm multi-eti. Enne krohvimistööd sisepahtel sisepahtel kruntida krohvikrundiga epasit pg.

Segada epatherm ete/r jämekrohv ja epatherm ete/s struktuurkrohv seguvispliga tahkeks plastiliseks massiks. Veekulu: jämekrohvi puhul u. 8 liitrit koti kohta, struktuurkrohvi puhul u. 15 liitrit koti kohta. epatherm ete/r ja epatherm ete/s võib valmis segada ja peale kanda ka selleks ettenähtud krohvimasinaga. Mitte töötada temperatuuril alla +5 °C või kui on oodata külma. Mitte kanda külmunud aluspinnale.

Jämekrohv epatherm ete/r kanda pinnale terasuurusele vastava roostevaba krohvilabidaga. Segu hõõruda peale nõuetekohaselt puust või plastmassist riivlauaga (vertikaalsete, horisontaalsete või ringikujuliste liigutustega).

Sktruktuurkrohv kanda pinnale terasuurusele vastava roostevaba krohvilabidaga. Hõõruda soovitud tulemuse saavutamiseni. Hõõrdkrohv vastavalt roostevaba või plastlabidaga ja pritskrohv svammhõõrutiga.

Värsket vääriskrohvi kaitsta liiga kiire kuivamise eest.

Ühevärvilised mineraalsed vääriskrohvid kalduvad plekke jätma. Neid saab süsteemi poolt kohandatud leelisvärvi epatherm etf abil sama värvitooniga üle värvida.

Materjalikulu:
1,5–2 mm kihi puhul kulub umbes 2,5 kg/m² kohta (10 m2 / kott)
3 mm kihi puhul kulub umbes 3,5 kg/m² kohta (8,5 m2 / kott)
4 mm kihi puhul umbes kulub umbes 4 kg/m² kohta (7,5 m2 / kott)

Ladustamine: hoida kuivas, säilivusaeg umbes 3 kuud.

Pakend: 30 kg kotid.

Rohkem infot toote märklehelt  epatherm_ete.pdf

Share