botament-535

Botament EF 500 EK500

2 k epoksüvaikmört 

Toote kirjeldus
Botament EF 500 EK500 on suure keemilise vastupanuvõimega epoksüvaikmört põranda- ja seinakatete paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Vuugimördina sobib Botament EF 500 EK500 plaatide vuugilaiusele 2 – 10 mm. Liimimördina sobib Botament EF 500 EK500 kivikeraamikast, portselanist, naturaalsetest kivist, klinkerpõranda ja ka keraamilisest või klaasmosaiigist plaatkatete paigaldamiseks. Kasutades Botament EF 500 EK500 ühe tootena nii liimikui vuugiseguna, on suureks eeliseks paigalduse- ja vuugimaterjali üks värvitoon, mis on väga oluline klaasist plaatide või klaasmosaiigi paigaldamisel.

Omadused

 • keemilisele koormusele kõrge vastupanuvõime
 • kerge paigaldada
 • külma veega lihtne puhastada
 • hea nake
 • suur kulumiskindlus
 • heaks kiidetud kasutamiseks kokkupuutes joogivee ja veega ujumisbasseinides
 • katsetatud vastavalt standardile EN 12004: R2 T

Kasutusalad

 • basseinid
 • dušširuumid
 • tööstusköögid
 • toiduainetetööstused
 • kemikaalitööstused
 • autopesulad jne.

Aluspinna ettevalmistus

 • betoon CS II ja CS III kategooria tsement ja lubitsement segud (survetugevus ≥ 2.5 N/mm²)
 • tsemendi ja kaltsiumsulfaadi baasil aluskihid
 • valuasfalt (IC 10) Botament EF 500 EK500 liimmördi täiendav kasutusvõimalus on stabiilsetel terasest pindadel. Eelnevalt kontakteeruda Botament tehnilise toega Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga.

Vuugimördina kasutades, vuugid eelnevalt täielikult puhastada kõrvalistest ainetest ja mustusest. Plaadiliimina kasutades, peab aluspind vastama tingimustele:

 • kuiv, puhas ja jäävaba
 • stabiilne
 • puhas rasvast, värvist, tsemendipiimast, mineraalainete jääkidest ja lahtistest osakestest

Tehnilised andmed
Vt toote andmelehte

Paigaldamine

 • komponent B lisada komponendile A ja segada aeglaste pööretega vispliga vähemalt 3 minutit
 • vältimaks puudulikku segamist, valada Botament EF 500 EK500 peale esmast segamist teise puhtasse anumasse (puhastada põhjalikult esimese anuma seinad) ning segada teises anumas uuesti

Kasutades plaadiliimina

 • Botament EF 500 EK500 kanda pinnale kammliibiga (jälgida avatud oleku aega)
 • asetada plaadid liimikihile ning suruda oma kohale kergete küljelt-küljele liigutustega

Kasutades vuugimördina

 • vuukimine teostada kasutades spetsiaalset vuukimiselabidat (lisainfo OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistilt)
 • vuugitud pind käsnaga pesta (profileeritud plaatkatete puhul kasutada pehmet karvast käsna) ning seejärel peale pausi teostada teine lõplik pinnaloputus (pesta veega kuni pind on täielikult puhas)
 • pesuvett regulaarselt vahetada
 • materjali, mis on hakanud kuivama, ei tohi uuesti segada

Kinni pidada tehase poolt ettenähtud segamise vahekorrast.

Olulised märkused
Paigaldades keraamilisi katteid, jälgida kõiki kehtivaid standardeid ja juhtnööre.

Suure koormusega kokkupuutes olevate katete paigaldus planeerida ja teostada arvestades selle hooldusega. Konkreetsetele mehhaanilistele, soojuslikele ja keemilistele koormustele vastavust Botament EF 500 EK500 liimisegu kasutamisel konsulteerida Botament tehnilise toega Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus spetsialistiga. Basseinides kasutatav vesi peab vastama kehtivatele standarditele ja normidele. Kõrvalekalded sätestatud nõuetest võivad kahjustada vuugimaterjali. Erinevate partiide vahel võib esineda kergeid värvierinevusi. Soovitav on kasutada ühel pinnal ühest ja samast partiist tellitud tooteid.

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitame teostada enne paigaldustöid proov.

Eposküvaigust materjalidega töötades võib tundliku nahaga inimestel tekkida allergiline reaktsioon. Et vältida nahakahjustusi, soovitame tööde teostamise ajal kasutada vastavat kaitseriietust.

Botament EF 500 EK500 liimisegu kasutades tagada ruumis piisav ventilatsioon ja tuulutus.

Ohutusandmeleht on saadaval kodulehel: www.botament.com ja www.langeproon.ee

Rohkem infot toote märklehelt Botament EF 500 EK500.pdf

Share