epasit-logo

Liivakivikõvendi epasit sv

Kasutusvaldkond
epasit sv on mõeldud ilmastikumõjudest kahjustatud looduskivide ja teiste mineraalsete ehitusmater-jalide (krohvi, ehituskipsi, müüritise) kõvendamiseks, eriti siis, kui seejärel tuleb pind krohviga katta.

Omadused
epasit sv on lahustivaba ja koheselt kasutusvalmis. Sellel on hea võime pinda imbuda ja see moodustab ehitusmaterjalis uue, mineraalse sideaine, mille tõttu materjali esialgne kõvadus ja struktuur taastub. Ehitusmaterjal säilitab oma veeauru läbilaskvuse ning muutub keemiliste ja mehhaaniliste mõjutuste suhtes kindlamaks.

Tehnilised andmed:
Tihedus 997 g/dm³
Leekpunkt 40 °C
Süttimistemperatuur 230 °C

Ohutusnõuded: kergesti süttiv. Kahjulik sissehingamisel. Ärritab silmi ja hingamiselundeid. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vahendi kasutamisel kanda sobivat kaitseriietust.

Jäätmekäitlus: pakendid täielikult tühjendada ja viia vastavalt antud hetkel kehtivatele kohalikele/ riiklikele määrustele eelistatavalt korduskasutusse või taaskasutusse. Toode kõrvaldada vastavalt eeskirjadele erijäätmete põletusseadmes põletades.

Pealekandmise tehnoloogia
Pinnad võimalikult ettevaatlikult puhastada. Väga murenenud kivide puhul soovitatakse need enne puhastamist epasit sv’ga kõvendada.

Aluspind peab olema kuiv ja ei tohi liiga soe olla. Kaitsta vihma ja päikesekiirguse eest. Optimaalsed pealekandmistingimused: 10 kuni 20 ºC, 40 kuni 70% suhtelist õhuniiskust.

Injektsioon teha võimalikult enne vana krohvi eemaldamist. Kõik kõvendatavad osad eelnevalt kinni katta. epasit sv pihustades (pihustusseadme, pritsimispudeliga), pintseldades (tupsutades) või sisse kastes peale kanda. Alati ainult väiksed osad küllastumiseni töödelda. Vahendit mitu korda peale kandes töötada märg-märjale meetodil. Üleliigne liivakivikõvendi eemaldada koheselt lahustiga (näit. epasit vn). Vajadusel võib teise kihi peale kanda, kõige varem kahe kolme nädala pärast (samuti kuni küllastumiseni). Töödeldud pindu kaitsta vähemalt nädala vihma eest. Selliselt kõvendatud pindu võib krohvida või värvida.

Materjalikulu: 1 kuni 10 liitrit m• kohta olenevalt töödeldava materjali imavusest ja murenemisastmest. Seepärast on soovitav eelnevalt proovikatmised (näidispinnad) teha.

Ladustamine: originaalpakendis säilib u. 12 kuud. Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas.

Pakend: tarnitakse kasutusvalmis vedelikuna 5, 10 ja 30liitristes kanistrites.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_sv.pdf

Share