Laeb...

Eesti Rahva Muuseumi uus hoone

Hoone põhjaplaat hüdroisoleeriti rullmembraaniga GRACE Preprufe 300R. Preprufe membraani läbivate armeerimisvarraste ümbrus tihendati vedelmembraaniga GRACE Bituthene LM.

Keldri seinad hüdroisoleeriti rullmembraaniga GRACE Bituthene 4000. Bituthene membraani ülemised servad tihendati GRACE Bituthene Mastic´ga. Alumised servad ja Bituthene membraani läbivate terasankrute ümbrus tihendati vedelmembraaniga GRACE Bituthene LM. Lisaks paigaldati seintele Styrofoam soojustusplaadid ja geotektsiiliga drenaažimatt Iso-Drain 8 Geo. Põhjaplaadi ja seinte deformatsioonivuukidesse paigaldati PVC-vuugilint Besaplast AD320.

Share

Sarnased objektid

Pärnu Keskkonnahariduskeskus

Pärnusse ehitatud kaasaegse ja ressursisäästliku keskkonnahariduskeskuse teeb unikaalseks omapärase arhitektuuriga murukatusega maja koos endise puukooli territooriumil paikneva avara aiaga, mis mõjub ümbritsevas linnaruumis rohelise oaasina. Hoone esimesel korrusel paiknevad klassiruumid ja kaasaegne merebioloogi labor, teisel korrusel liigirikas talveaed, kohvik ja…

Viljandi laululava abihoone

Abihoone põhjaplaat hüdroisoleeriti rullmembraaniga GRACE Preprufe 160R, seinad võõphüdroisolatsiooniga epasit bdk/2k ja katuslagi rullmembraaniga GRACE Bituthene 4000. Preprufe membraani läbivate mikrovaiade ja torude ümbrus tihendati vedelmembraaniga GRACE Bituthene LM. Sama materjali kasutati ka katusel nurkade ümardamiseks. Lisaks kasutati katusel vedelmembraani…

AHHAA Keskus

AHHAA on teaduskeskus, mis alustas tegevust 1. septembril 1997.aastal Tartu Ülikooli projektina. Alates 2000. aasta algusest tegutses AHHAA Tartu Tähetorni ruumides, 2004. aastal loodi vastav sihtasutus. Aastast 2009 asub AHHAA Lõunakeskuses ja Tallinnas Vabaduse väljakul. AHHAA rolliks on pakkuda atraktiivset,…

Tartu Ülikooli spordihoone

Tartu Ülikooli Ujula tänava spordihoone valmis 1982. aastal ülikooli 350. aastapäeva ajal. Spordihoone koormus on juba pikki aastaid maksimaalne, sest sporti tehakse majas varahommikust hilisõhtuni. Selle tulemusena oli spordihoone väga amortiseerunud ning vajas juba pikemat aega tõsiseid investeeringuid. 2006. aasta…


Mida tegime

Teostasime põhjaplaadi, keldriseinte ja pööratud katuste hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd.

Mida kasutasime

GRACE Preprufe 300R
GRACE Bituthene 4000
GRACE Bituthene LM
GRACE Bituthene Mastic
INTERPLAST Iso-Drain 8 Diagonal
INTERPLAST Iso-Drain 8 Geo